Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Bầu cử  |  Ứng cử viên  |  Bàn luận  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Chính phủ tiểu bang Texas có nên chi 1,2 tỷ đô la từ thuế dầu khí cho việc sửa chữa đường bộ và đường cao tốc?

Các kết quả

Trả lời lần cuối 5 năm trước

Tài trợ vận tải Texas Kết quả thăm dò ý kiến

Vâng

181,582 phiếu bầu

74%

Không

63,894 phiếu bầu

26%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi cử tri Mỹ.

3 Có câu trả lời
2 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Dec 29, 2013 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

* Dữ liệu được ước tính bằng cách kết hợp người dùng với nhóm khối dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ thông qua khảo sát cộng đồng người Mỹ (2007-2011)

Vâng Không Tầm quan trọng
English Ngôn ngữ tiếng Việt]