Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Bầu cử  |  Hướng dẫn cử tri  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Người sử dụng lao động có nên được yêu cầu trả lương cho nam và nữ cùng một mức lương cho cùng một công việc không?

Các kết quả

Trả lời lần cuối 59 phút trước

Trả bằng nhau Kết quả thăm dò ý kiến

Vâng

11,117,334 phiếu bầu

79%

Không

2,916,513 phiếu bầu

21%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi cử tri Mỹ.

2 Có câu trả lời
5 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Jun 9, 2015 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Tư tưởng

Trang mạng

* Dữ liệu được ước tính bằng cách kết hợp người dùng với nhóm khối dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ thông qua khảo sát cộng đồng người Mỹ (2007-2011)

Vâng Không Tầm quan trọng

Xem thêm tin tức trả tiền bằng nhau

Dữ liệu dựa trên các lần gửi duy nhất (trùng lặp hoặc nhiều lần gửi được loại bỏ) cho mỗi người dùng sử dụng trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về Khoản thanh toán bằng nhau

Vào năm 2014, Thượng viện Hoa Kỳ đã chặn Đạo luật Công bằng Paycheck, điều này sẽ làm cho người sử dụng lao động bất hợp pháp trả lương không bằng nhau cho nam giới và phụ nữ thực hiện cùng một công việc. Mục tiêu của hành động là làm cho tiền lương minh bạch hơn, yêu cầu người sử dụng chứng minh rằng sự khác biệt về tiền lương được gắn với trình độ kinh doanh hợp pháp chứ không phải giới tính và cấm các công ty thực hiện hành động trả thù đối với nhân viên nêu lên mối lo ngại về phân biệt đối xử tiền lương theo giới. Những người ủng hộ cho rằng những nghiên cứu cho thấy những khoảng trống trả tiền không tính đến những phụ nữ có việc làm thân thiện với gia đình hơn là tiền lương và phụ nữ có nhiều khả năng nghỉ giải lao để chăm sóc con cái hoặc cha mẹ. Những người ủng hộ chỉ ra các nghiên cứu bao gồm một báo cáo điều tra dân số năm 2008 cho biết thu nhập trung bình hàng năm của phụ nữ là 77,5% thu nhập của nam giới.  Xem tin tức trả bằng nhau gần đây

Thảo luận về vấn đề này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]