Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Tìm kiếm

Nhập tên ứng cử viên bên dưới

Ứng viên được xếp hạng cao nhất

Dưới đây là các ứng cử viên mà cử tri đã đưa ra xếp hạng cao nhất cho.

 • ★★★★★★★★★★

  Chính trực

  Ron Paul được đánh giá 4.9 từ 299 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Trung thực

  Ron Paul được đánh giá 4.9 từ 350 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sự thông minh

  Michael Bloomberg được đánh giá 4.9 từ 127 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khả năng lãnh đạo

  Michael Bloomberg được đánh giá 4.8 từ 124 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Hiệu quả

  Michael Bloomberg được đánh giá 4.7 từ 103 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Cam kết

  Bernie Sanders được đánh giá 4.8 từ 6,538 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Tầm nhìn

  Bernie Sanders được đánh giá 4.8 từ 6,746 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sự quyết tâm

  Bernie Sanders được đánh giá 4.8 từ 6,314 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Đạo đức

  Bernie Sanders được đánh giá 4.8 từ 6,316 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Tính nhất quán

  Bernie Sanders được đánh giá 4.8 từ 6,551 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Giao tiếp

  Austin Petersen được đánh giá 4.7 từ 111 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Cảm giác chung

  Tulsi Gabbard được đánh giá 4.7 từ 1,244 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khả năng truyền cảm hứng

  Bernie Sanders được đánh giá 4.8 từ 6,313 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Tính khả thi

  Greg Abbott được đánh giá 4.7 từ 134 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Ngoại giao

  Tulsi Gabbard được đánh giá 4.6 từ 1,230 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khả năng thống nhất

  Beto O’Rourke được đánh giá 4.6 từ 1,471 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sự tự tin

  John McAfee được đánh giá 4.8 từ 111 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Lòng yêu nước

  Mike Pence được đánh giá 4.8 từ 482 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Thương hại

  Bernie Sanders được đánh giá 4.8 từ 6,317 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Toughness

  Donald Trump được đánh giá 4.7 từ 12,021 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Kinh nghiệm chính sách đối ngoại

  Tulsi Gabbard được đánh giá 4.7 từ 1,253 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Kinh nghiệm của chính phủ

  Joe Biden được đánh giá 4.8 từ 2,070 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Charisma

  Beto O’Rourke được đánh giá 4.8 từ 1,127 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sáng tạo

  John McAfee được đánh giá 4.6 từ 102 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Kiên nhẫn

  Ron Paul được đánh giá 4.6 từ 105 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Kinh nghiệm kinh doanh

  John McAfee được đánh giá 4.9 từ 128 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khiêm tốn

  Ben Carson được đánh giá 4.7 từ 258 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Sức khỏe

  Tulsi Gabbard được đánh giá 4.8 từ 817 cử tri

 • ★★★★★★★★★★

  Khiếu hài hước

  Vermin Supreme được đánh giá 4.9 từ 228 cử tri

English Ngôn ngữ tiếng Việt]