Quiz  |  Ankiety  |  Kandydaci  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 14 minuty temu

Wyniki ankiety na temat Trans-Pacific Partnership

Tak

1,382,023 głosów

39%

Nie

2,186,016 głosów

61%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

2 Tak odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują liczbę głosów przedstawione przez odwiedzających od Jun 14, 2015 , Dla użytkowników, którzy odpowiedzą na więcej niż jeden raz (tak wiemy), tylko ich ostatnia odpowiedź jest liczony w całkowitych wyników. Wszystkich procentowe mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności Trans-Pacific Partnership

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Trans-Pacific Partnership

Partnerstwo Trans-Pacific to umowa handlowa, która ułatwi amerykańskie firmy do sprzedaży swoich towarów i usług w krajach Pacific Rim. Transakcja będzie korzystać amerykańskich firm usługowych, którzy będą w stanie otworzyć działalność w krajach Azji i Ameryki Południowej. Przeciwnicy twierdzą, że ta ustawa będzie zachęcać firmy amerykańskie przenieść zadań serwisowych i produkcyjnych za granicę. Zwolennicy twierdzą, że to by amerykańskie firmy większe sukcesy w sprzedaży swoich towarów i usług w krajach Pacyfiku, co prowadzi do silniejszej gospodarki, więcej miejsc pracy i wyższych dochodów dla amerykańskich pracowników.  Zobacz ostatnie Trans-Pacific Partnership aktualności

Omów tą sprawę...