Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 49 minuty temu

Wyniki ankiety na temat Trans-Pacific Partnership

Tak

1,383,899 głosy

39%

Nie

2,187,776 głosy

61%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Jun 14, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności Trans-Pacific Partnership

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Trans-Pacific Partnership

Partnerstwo Trans-Pacific to umowa handlowa, która ułatwi amerykańskie firmy do sprzedaży swoich towarów i usług w krajach Pacific Rim. Transakcja będzie korzystać amerykańskich firm usługowych, którzy będą w stanie otworzyć działalność w krajach Azji i Ameryki Południowej. Przeciwnicy twierdzą, że ta ustawa będzie zachęcać firmy amerykańskie przenieść zadań serwisowych i produkcyjnych za granicę. Zwolennicy twierdzą, że to by amerykańskie firmy większe sukcesy w sprzedaży swoich towarów i usług w krajach Pacyfiku, co prowadzi do silniejszej gospodarki, więcej miejsc pracy i wyższych dochodów dla amerykańskich pracowników.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Trans-Pacific Partnership

Omów tą sprawę...