Czy prezydent mógłby zezwalać na użycie sił zbrojnych wobec Al-Kaidy bez zgody Konga?

Po ataku terrorysty z 11 września 2001 r. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził zezwolenie na użycie sił zbrojnych. Rezolucja upoważnia prezydenta do podjęcia wojny przeciwko Al-Kaidzie i jej spółkom zależnym bez zatwierdzenia przez Kongres. Od 2001 r. Prawo zostało wykorzystane do zatwierdzania konfliktów zbrojnych w Afganistanie, Iraku i Syrii. Proponenci twierdzą, że prawo jest konieczne, aby dać prezydentowi uprawnienia do szybkiego działania, aby zapobiec kolejnym atakom terrorystycznym na przeciwników USA, twierdzących, że wszystkie konflikty militarne USA powinny mieć zgodę na Kongres i ten akt został użyty w konfliktach wojskowych, które nie mają nic do Z Al-Kaidą.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Gdyby USA zamachu podejrzanych o terroryzm w innych krajach?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

W kwietniu 2016 roku gubernator Wirginii Terry McAuliffe wydał zarządzenie przywracające prawa wyborcze ponad 200 tys. przestępców na terenie stanu. Zmieniło ono praktykę odbierania skazanym praw obywatelskich, która uniemożliwiała im głosowanie w wyborach. Czternasta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych ogranicza prawo do głosowania obywatelom, którzy „brali udział w buncie lub popełnili inne przestępstwo”, pozwalając jednak stanom na określenie, które czyny kwalifikują się do pozbawienia praw wyborczych. W Stanach Zjednoczonych jest około 5,8 mln takich osób, a tylko dwa stany, Maine i Vermont, nie mają żadnych ograniczeń uniemożliwiających skazańcom udział w głosowaniu. Przeciwnicy prawa do głosowania dla przestępców uważają, że popełniając czyn zabroniony, obywatel pozbawia się tego prawa. Zwolennicy twierdzą, że przepisy, o których wie niewiele osób, uniemożliwiają milionom Amerykanów uczestnictwo w demokracji i mają niekorzystny wpływ na biedniejsze społeczności.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz obowiązkowe minimalne kary więzienia dla osób oskarżonych o posiadanie narkotyków?

Obowiązkowe minimalne wyroki są automatyczne, a minimalne warunki odbywania kary ustalane są przez Kongres. Sędziowie w USA są zobowiązani do oparcia swoich zdań na federalnych wytycznych dotyczących wydawania wyroków, obowiązkowych minimalnych prawach wydawania wyroków lub obu tych sprawach. W 1986 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę przeciwdziałającą narkomanii, która wprowadziła nowe obowiązkowe minimalne kary za narkotyki. Ludzie przyłapani na 5 gramach cracku otrzymywali wyroki pozbawienia wolności w wymiarze 5 lat pozbawienia wolności (to samo zdanie co ludzie schwytani z 500 gramami). Ustawodawstwo było odpowiedzią na moralną panikę z epidemią kokainy w latach osiemdziesiątych. W 2010 r. Kongres i prezydent Obama zlikwidowali wymóg kary za złamanie kokainy wraz z uchwaleniem ustawy o karach targowych. Przeciwnicy obowiązkowych zdań minimalnych twierdzą, że często nakładają długie kary więzienia na przestępców bez użycia przemocy. Zwolennicy twierdzą, że wyroki mają pomóc sędziom karać kartele narkotykowe i osoby odpowiedzialne za krajową epidemię narkotykową.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy więzienia powinny zabronić umieszczania nieletnich w więziennych izolatkach?

W styczniu 2016 roku prezydent Obama wydał szereg działań wykonawczych zakazujących używania więzień federalnych odosobnienie do karania nieletnich i więźniów, którzy popełniają wykroczenia niskim poziomie. Jego rozkazy obniżył również liczbę dni więzień dla dorosłych mogą być przedmiotem odosobnieniu od 365 dni do 60 dni. Ostatnie badania wykazały, że więźniowie, którzy byli przedmiotem izolatce były o 20-25% bardziej prawdopodobne wykroczeń karnych niż więźniów, którzy go uniknąć.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy policjanci powinni zostać zobligowani do noszenia przyczepionych kamer?

W następstwie śmiertelnej strzelaniny Michaela Browna przez funkcjonariusza policji w Ferguson, Missouri petycja została uruchomiona, aby Biały Dom spojrzeć wymaganie policjantów w kraju nosić aparaty ciała. Petycja rynku przekroczyła 128.000 podpisów, administracja Obama powiedział, że będzie reagować na petycje, które przekraczają 100.000.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

Prywatne więzienia to centra więziennictwa prowadzone przez firmę nastawioną na zysk zamiast na agencję rządową. Firmy prowadzące prywatne zakłady karne otrzymują stawkę dzienną lub miesięczną za każdego osadzonego w zakładzie. W 2016 r. 8,5% populacji więźniów przebywało w prywatnych więzieniach. Jest to spadek o 8% od 2000 r. Przeciwnicy prywatnych więzień twierdzą, że uwięzienie jest odpowiedzialnością społeczną, a powierzenie tego przedsiębiorstwom nastawionym na zysk jest nieludzkie. Zwolennicy twierdzą, że więzienia prowadzone przez prywatne firmy są konsekwentnie bardziej opłacalne niż te prowadzone przez agencje rządowe.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

W marcu 2018 r. Prezydent Trump zwrócił się do departamentu sprawiedliwości z prośbą o wszczęcie postępowań w sprawie kary śmierci przeciwko handlarzom narkotyków. Trump ogłosił tę propozycję jako część planu walki z epidemią opioidową, która w Stanach Zjednoczonych domaga się życia ponad 100 osób. W 1988 r. Rząd federalny uchwalił ustawę antynarkotykową, która nałożyła karę śmierci na narkotykowych "królów", którzy morderstwo w trakcie ich działalności. Analitycy szacują, że ustawa ta doprowadziła tylko do kilku egzekucji. 32 kraje narzucają karę śmierci za przemyt narkotyków. Siedem z tych krajów (Chiny, Indonezja, Iran, Arabia Saudyjska, Wietnam, Malezja i Singapur) rutynowo wykonuje przestępstwa narkotykowe. Trudne podejście Azji i Bliskiego Wschodu kontrastuje z wieloma krajami zachodnimi, które zalegalizowały marihuanę w ostatnich latach (sprzedaż marihuany w Arabii Saudyjskiej jest karana ścięciem).

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zwiększyć prawne regulacje dotyczące ochrony środowiska i powstrzymać zmiany klimatyczne?

Globalne ocieplenie, czy zmiany klimatu, jest wzrost temperatury atmosfery ziemskiej, od końca XIX wieku. W polityce debata na temat globalnego ocieplenia jest na środku, czy ten wzrost temperatury jest spowodowane emisją gazów cieplarnianych lub jest wynikiem naturalnego wzorca temperatury Ziemi.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy USA wycofają się z paryskiej umowy klimatycznej?

W czerwcu 2017 r. Prezydent Trump ogłosił, że USA wycofają się z paryskiego porozumienia klimatycznego w celu zwiększenia przemysłu i niezależności energetycznej kraju. Pan Trump argumentował, że porozumienie klimatyczne było niesprawiedliwe dla USA, ponieważ porozumienie nakładało łatwiejsze ograniczenia wobec Chin i Indii, które doprowadziły świat do emisji dwutlenku węgla. Przeciwnicy porozumienia w sprawie klimatu twierdzą, że niesprawiedliwie penalizuje amerykańskie firmy energetyczne i konsumentów poprzez narzucenie ograniczeń w zakresie krajowej produkcji energii. Proponenci porozumienia klimatycznego twierdzą, że wychodzenie z nich wyznacza dziesięciolecia starań dyplomatycznych podejmowanych przez rząd USA w celu zmniejszenia światowych emisji dwutlenku węgla.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

W 2016 roku Francja stała się pierwszym krajem, który wprowadza zakaz sprzedaży plastikowych jednorazowych produktów, które zawierają mniej niż 50% z biodegradowalnego materiału, aw 2017 roku, Indie uchwalił ustawę zakazującą wszelkich plastikowych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

Szczelinowanie to proces wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego ze skał łupkowych. Woda, piasek i substancje chemiczne są wtłaczane pod wysokim ciśnieniem do skał, powodując ich pękanie i przepływ ropy lub gazu do odwiertu. Mimo że szczelinowanie znacznie zwiększyło produkcję ropy, istnieją obawy dotyczących wpływu na środowisko przez możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Rząd powinien powstrzymać budowę rurociągu Dakota Access?

Dakota dostęp do rurociągu jest ropociąg 1172 mila, która ciągnie się przez North Dakota, South Dakota, Iowa i południowym Illinois. Rurociąg pozwoli firm naftowych do transportu ropy naftowej z Północnej Dakoty do rafinerii ropy wzdłuż wschodniego wybrzeża. Budowa gazociągu została dozwolona przez uczestniczące rządy stanowe pod wybitnego domeny. Przeciwnicy budowy rurociągu (w tym kilku indiańskich plemion, w tym Meskwaki i Sioux plemiennych narodów) twierdzą, że rurociąg ma potencjał zanieczyszczają ich zaopatrzenia w wodę i zniszczyć Native American miejsc pochówku. Zwolennicy twierdzą, że rurociąg jest niezbędne do USA, aby osiągnąć niezależność energetyczną.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy Stany Zjednoczone powinny zwiększyć wydobycie ropy naftowej spod powierzchni morza?

W 1990 roku prezydent George HW Bush przeszedł dekret zakazujący wszystko w nas platform wiertniczych wodach przybrzeżnych. W odpowiedzi na rosnące ceny gazu w 2008 roku prezydent George W. Bush zniósł zakaz. Obecnie istnieje 3500 morskich platformach wiertniczych, z czego 79 są studnie głębinowe.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien udzielać ulg podatkowych i dotacji dla energetyki wiatrowej?

W lipcu 2013 roku, prawie 4% całej energii elektrycznej wytworzonej w USA jest wytwarzany przez turbiny wiatrowe. Poprzez instalację turbin wiatrowych na ich właściwości rolnicy mogą zarobić nawet dziesiątki tysięcy dolarów rocznie w ulg podatkowych. Od 2008 roku te kredyty podatkowe wyniosły ponad $ 14 mld.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

W listopadzie 2018 roku firma Amazon Online zajmująca się handlem elektronicznym ogłosiła, że ​​zbuduje drugą siedzibę w Nowym Jorku i Arlington w stanie Wirginia. Ogłoszenie ogłoszono rok po tym, jak firma ogłosiła, że ​​przyjmie propozycje od dowolnego miasta w Ameryce Północnej, które chciało go przyjąć. Amazon powiedział, że firma może zainwestować ponad 5 miliardów dolarów, a biura utworzą do 50 000 wysoko płatnych miejsc pracy. Ponad 200 miast zastosowało i zaoferowało Amazonom miliony dolarów w postaci zachęt ekonomicznych i ulg podatkowych. W centrali w Nowym Jorku władze miejskie i stanowe udzieliły Amazonowi 2,8 miliarda dolarów ulg podatkowych i dotacji budowlanych. W siedzibie Arlington, VA władze miejskie i stanowe przekazały Amazonowi 500 milionów dolarów ulg podatkowych. Przeciwnicy twierdzą, że rządy powinny wydawać wpływy podatkowe na projekty publiczne, a rząd federalny powinien uchwalać ustawy zakazujące zachęt podatkowych. Unia Europejska ma surowe przepisy, które uniemożliwiają miastom członkowskim licytowanie ze sobą pomocą państwa (zachęty podatkowe) w celu zwabienia prywatnych firm. Zwolennicy twierdzą, że miejsca pracy i dochody podatkowe tworzone przez firmy ostatecznie zrównoważyły ​​koszty przyznanych zachęt.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Wspierasz prawodawstwo w
zakresie ochrony pacjentów i dostępności służby zdrowia (Obamacare)?

Ustawa o niedrogiej opieki jest federalnym statut podpisał ustawę w 2010 roku, która wprowadza zamiatanie remont systemu ochrony zdrowia narodu. Ustawa przyznaje rząd federalny znaczne uprawnienia regulacyjne i kontroli cen przez dostawców usług medycznych USA i firm ubezpieczeniowych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd federalny powinien zwiększyć wysokość funduszu zdrowotnego dla obywateli o niskich zarobkach (Medicaid)?

Gdy Pielęgnacja ustawa o przystępnej cenie (Obamacare) została uchwalona w 2010 roku wymagane wszystkie państwa, aby poszerzyć swoje programy Medicaid włączenie osób dochodach nieco wyższe niż dozwolone w tradycyjnych Medicaid, jak i grup, takich jak bezdzietnych osób dorosłych, które wcześniej nie były objęte , W 2012 roku Sąd Najwyższy orzekł, że zmuszanie członkowskie do rozszerzenia ich ubezpieczenia Medicaid jest niezgodny z konstytucją. Od tego czasu 22 państw Rozszerzyliśmy ich zasięgu i ponad 35 zdecydowały się tego nie robić. Zwolennicy twierdzą, że rozszerzenie będzie obniżenie kosztów opieki zdrowotnej dla wszystkich, poprzez zmniejszenie liczby Amerykanów bez ubezpieczenia zdrowotnego. Przeciwnicy twierdzą, że państwa powinny mieć możliwość uruchamiania własnych programów Medicaid bez interwencji rządu federalnego.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

Opieka zdrowotna z pojedynczym płatnikiem to system, w którym każdy obywatel płaci rządowi za świadczenie podstawowych usług opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom. W ramach tego systemu rząd może zapewnić sobie opiekę lub płacić prywatnemu świadczeniu opieki zdrowotnej. W systemie pojedynczego zleceniodawcy wszyscy mieszkańcy otrzymują opiekę zdrowotną bez względu na wiek, dochód lub stan zdrowia. Kraje z systemami opieki zdrowotnej z pojedynczym płatnikiem to Wielka Brytania, Kanada, Tajwan, Izrael, Francja, Białoruś, Rosja i Ukraina.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy ludzie powinni być zobowiązani do pracy, aby otrzymać Medicaid?

W styczniu 2018 r. Administracja Trumpa ogłosiła, że ​​pozwoli państwom amerykańskim wymagać, aby pełnoprawne osoby dorosłe pracowały, aby kwalifikować się do Medicaid. Medicaid to wspólny program federalny i stanowy, który pomaga w kosztach medycznych dla Amerykanów o niskich dochodach. Każdy stan określa własne wymagania dotyczące kwalifikowalności Medicaid. W większości państw dzieci z rodzin o niskich dochodach, kobiety w ciąży i seniorzy o niskich dochodach są objęci ubezpieczeniem. Medicaid oferuje również świadczenia, które normalnie nie są objęte Medicare, takie jak opieka domowa i usługi opieki osobistej. Administracja Trumpa powiedziała, że ​​Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, New Hampshire, Północna Karolina, Utah i Wisconsin poprosiły o zatwierdzenie do przetestowania programów obejmujących szkolenie zawodowe, poszukiwanie pracy, edukację, działalność wolontariacką i opiekę.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie?

We wrześniu 2016 roku, kandydat na prezydenta USA Hillary Clinton wydała propozycję, która może stworzyć panel nadzoru, które chronią nas konsumentów z dużych podwyżek cen na długo dostępnych leków ratujących życie. Propozycja była odpowiedzią na stromych ostatnich podwyżek cen na leki, w tym leku AIDS Daraprim i EpiPen. Zwolennicy regulacji cen leków twierdzą, że producenci leków podnieść ceny z korzyścią dla wartości ich akcji i zainwestować trochę ich zysków w rozwój i badania nowych leków. Przeciwnicy twierdzą, że konsumenci regulacji polegać na firmy farmaceutyczne do opracowania nowych leków i ograniczenia ceny będą zapobiegać nowe leki ratunkowe z rozwijany. Kampania Clinton cytowane Turing Pharmaceuticals LLC podniesienie cen jej AIDS leku Daraprim (pirymetaminą) i powtarzanych stromych podwyżek cen Mylan NV dotyczących EpiPen dla ciężkich alergików jako "niepokojące" przykłady wzrostów cen, które przyciągnęły ponadpartyjne Kongresu kontroli.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy służba zdrowia dla weteranów powinna zostać sprywatyzowana w większym czy mniejszym stopniu?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

W 2018 r. Urzędnicy w mieście Filadelfia w USA zaproponowali otwarcie "bezpiecznej przystani" w celu zwalczania epidemii heroiny w mieście. W 2016 roku 64070 osób zmarło w USA z powodu przedawkowania narkotyków - 21% wzrostu w porównaniu z 2015 r. 3/4 zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w USA jest spowodowane lekami opioidowymi, w tym lekami przeciwbólowymi na receptę, heroiną i fentanylem. Aby zwalczyć miasta epidemiczne, w tym Vancouver, BC i Sydney, AUS otworzył bezpieczne schronienia, w których uzależnieni mogą wstrzykiwać leki pod nadzorem personelu medycznego. Bezpieczne schronienia zmniejszają wskaźnik śmiertelności przedawkowania poprzez ubezpieczenie uzależnionych pacjentów od narkotyków, które nie są skażone lub zatrute. Od 2001 roku 5 900 osób przedawkowało w bezpiecznym miejscu w Sydney w Australii, ale nikt nie umarł. Zwolennicy twierdzą, że bezpieczne schronienia są jedynym sprawdzonym rozwiązaniem pozwalającym obniżyć śmiertelność z powodu przedawkowania i zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób takich jak HIV-AIDS. Przeciwnicy twierdzą, że bezpieczne schronienia mogą zachęcać do nielegalnego używania narkotyków i przekierowywać fundusze z tradycyjnych ośrodków leczenia.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeżeli rząd federalny mieć możliwość negocjowania ceny leków do Medicare?

Rząd jest obecnie zakazane przez prawo negocjowania ceny leków dla Medicare. Medicare Part D jest federalny program rządowy, który dofinansowuje koszty recept leków dla osób uczestniczących w Medicare. Ponieważ została zatwierdzona przez Kongres w 2003 roku 39 milionów Amerykanów uczestniczących w programie, który teraz kosztuje więcej niż $ 80 mld euro rocznie. Przeciwnicy Medicare Part D twierdzą, że powinna ona zostać zmieniona, aby umożliwić rząd federalny do negocjowania cen z firmami farmaceutycznymi. Wskazują oni, że administracja Veterans Affairs może negocjować ceny i płaci 40-58% mniejsza niż w przypadku leków Medicare robi. Analitycy szacują, że rząd mógłby zaoszczędzić nawet do $ 16 miliardów dolarów rocznie, jeśli zostały one dopuszczone do negocjacji cen leków. Zwolennicy Medicare D twierdzą, że rząd nie powinien ingerować w cenach ustalonych przez prywatnych producentów leków, którzy korzystają z zysków na rzecz rozwoju i badań nad nowymi lekami.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Gdyby ubezpieczyciele mogły odmówić ubezpieczenia osobom, które wstępnie istniejący stan?

W lutym 2017 r Kongresie Republikanie wydał propozycję uchylenia ustawy Affordable Care. Proponowany plan będzie korzystać z ulg podatkowych w celu finansowania zakupu ubezpieczenia indywidualne i pokroić płatności dla państw federalnych, które zostały wykorzystane do rozszerzenia Medicaid. Konserwatyści, którzy sprzeciwiają się ACA twierdzą, że plan nie idzie wystarczająco daleko w usuwaniu rolę rządu w ubezpieczeniach zdrowotnych. Domagali się, że nowy plan powinien usunąć wymóg ACA, że ubezpieczyciele nie może dyskryminować osób z wcześniej istniejących warunków. Zgodnie z ubezpieczycieli zdrowotnych ACA nie może odmówić pokrycia lub pobierają wyższe składki dla osób posiadających wcześniej istniejących warunków. Przeciwnicy twierdzą, że wymóg podniesie koszty dla ubezpieczycieli i spowodować ich rezygnują z opieki zdrowotnej wymiany ACA. Zwolennicy twierdzą, że jest to niemoralne zakazać ludziom warunków istniejących wcześniej przed dostaniem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

Obecne przepisy w USA zakazują sprzedaży i posiadania wszelkich form marihuany. W 2014 roku Kolorado i Waszyngton zostaną pierwszymi stanami, które zalegalizują i uregulują marihuanę, robiąc to w odstępstwie od prawa federalnego.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Kiedy państwo powinno zakończyć zamówienie „Zostań w domu” i ponownie otworzyć gospodarkę?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien w dalszym ciągu wspierać finansowo akcję Planowania Rodziny?

Planowanego rodzicielstwa jest organizacją non-profit, która zapewnia usług zdrowia reprodukcyjnego w Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej. W 2014 roku rządów federalnych i stanowych pod warunkiem organizacji z 528 milionów dolarów w finansowaniu (40% swojego rocznego budżetu). Większość to finansowanie pochodzi z Medicaid, który dotuje zdrowia reprodukcyjnego kobiet o niskich dochodach. W 2014 r. aborcji stanowiły 3% usług, które są dostarczane. Większość innych usług obejmują badania i leczeniu zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową i zapewnienie antykoncepcji. Zwolennicy finansowania twierdzą, że federalnego finansowania planowanego rodzicielstwa nie płacić za aborcje i to zdecydowana większość rządu finansowania, że organizacja otrzymuje za pośrednictwem Medicaid zwrotów. Przeciwników finansowania twierdzą, że rząd nie powinien finansować żadnych organizacji, które aborcji.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

Aborcja jest procedurą medyczną, w wyniku której u kobiety zakończana zostaje ciąża i następuje śmierci płodu. Aborcja była zakazana w 30 stanach, aż do orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie Roe v. Wade w 1973 roku. Zalegalizowało ono aborcję we wszystkich 50 stanach, uprawiając je jednak do decydowania o tym, w jakim okresie ciąży można jej dokonać. Obecnie wszystkie stany muszą zezwalać na aborcję na początku ciąży, natomiast mogą jej zabronić w późniejszych trymestrach.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych powinni być zmuszeni do oferowania darmowej kontroli urodzeń?

W dniu 1 sierpnia 2012 roku Ochrona i niedrogiej opieki Act pacjenta (Obamacare) wymagane wszystkich ubezpieczycieli zdrowotnych i pracodawcom na pokrycie kosztów środków antykoncepcyjnych w swoich planach na ubezpieczenie zdrowotne. Przepis ten zwalnia obecnie organizacje religijne i kościoły.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych?

Tożsamość płciowa jest definiowana jako osobistego pojmowania siebie jako mężczyzna, kobieta, zarówno, czy też nie. W 2014 roku prezydent Obama podpisał dekret zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową wśród federalnych wykonawców. Kolejność pokryte pracodawcy, którzy wykonują pracę federalnego i chronionych szacunkowo 20 procent amerykańskich pracowników. Przeciwnicy zawarte grup religijnych, którzy twierdzili, że kolejność uniemożliwiałyby mu otrzymanie pieniędzy federalnych lub umów, jeśli nie mogli spełnić nowe wytyczne ze względu na swoje przekonania. Zwolennicy twierdzą, że kolejność była konieczna, aby chronić miliony osób LGBT, których prawa zostały zagrożone po tym jak Sąd Najwyższy orzekł w Burwell v. Hobby Lobby Stores sprawy. W tym wyroku Trybunał stwierdził, że rodzinny korporacje z zarzutów religijnych mogły być zwolnione z obowiązku przekazywania pracownikom ubezpieczenia do antykoncepcji.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość odmówienia klientowi świadczenia usług, jeśli są one sprzeczne z przekonaniami religijnymi właściciela firmy?

W 1993 roku rząd federalny przeszedł federalną ustawę o wolności religijnej Restoration. Ustawa miała chronić rdzennych Amerykanów zagrożonych utratą pracy z powodu ceremonii religijnych, które dotyczyły nielegalnych narkotyków pejotl. Od tego czasu minęło 20 stany własne wersje "wolność religijna" praw i 12 więcej wprowadziły ustawodawstwo w tym roku. Zwolennicy ustawy twierdzą, że rząd nie powinien zmuszać firm religijne i kościoły do ​​obsługi klientów, którzy uczestniczą w stylu życia, w przeciwieństwie do przekonania ich właścicieli. Zwolennicy prawa twierdzą, że kontekst polityczny zmienił się od 1992 roku i stany są teraz przechodząc własne wersje ustawy z zamiarem dyskryminacji gejów i lesbijek.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

Adopcja przez osoby LGBT to przybranie dziecka przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT). Może to być wspólna adopcja przez pary tej samej płci, adopcja przez osobę w związku jednopłciowym biologicznego dziecka swojego partnera (adopcja przybranego dziecka) oraz adopcja przez jedną osobę LGBT. Wspólne adopcje przez pary homoseksualne są legalne w 25 krajach. Przeciwnicy adopcji LGBT kwestionują, czy pary jednopłciowe są w stanie być odpowiednimi rodzicami, podczas gdy inni przeciwnicy uważają, że dzieci poddawane adopcji mają naturalne prawo być wychowywane przez rodziców heteroseksualnych. Ponieważ konstytucje i przepisy zazwyczaj nie odnoszą się do kwestii prawa do adopcji przez osoby LGBT, decyzja, czy mogą być rodzicami indywidualnie lub jako pary, jest zwykle podejmowana przez sąd.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

26 czerwca 2015 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że odmowa udzielenia zgody na zawarcie małżeństwa narusza klauzule o poszanowaniu procedur prawnych i równej ochronie prawnej zawarte w czternastej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Orzeczenie to zalegalizowało małżeństwa osób tej samej płci we wszystkich 50 stanach USA.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych?

W USA zasady różnią się w zależności od stanu. W Idaho, Nebraska, Indiana, Karolina Północna, Alabama, Luizjana i Teksas uczniowie muszą grać w drużynie, która pasuje do ich aktu urodzenia, poddać się operacji lub przedłużyć terapię hormonalną. NCAA wymaga rocznej supresji testosteronu. W lutym 2019 r. Przedstawiciel Ilhan Omar (D-MN) poprosił Ministra Prokuratora Generalnego Minnesoty, Keitha Ellisona, by zbadał amerykańskie trójbój siłowy nad zasadą zakazującą biologicznym mężczyznom konkurowania w zawodach kobiecych. W 2016 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski orzekł, że sportowcy transseksualiści mogą brać udział w Igrzyskach Olimpijskich bez przeprowadzania operacji zmiany płci. W 2018 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkiej Atletyki, ciało zarządzające torami, orzekło, że kobiety, które mają więcej niż 5 nano-moli na litr testosteronu we krwiopodobnej sprinteru południowoafrykańskiego i złotego medalisty olimpijskiego Caster Semenya, muszą albo konkurować z mężczyznami, albo brać leki, aby zmniejszyć ich naturalny poziom testosteronu. IAAF stwierdził, że kobiety z kategorii "pięć plus" mają "różnicę w rozwoju seksualnym". Orzeczenie cytowało badanie przeprowadzone przez francuskich naukowców w 2017 r. Jako dowód, że zawodniczki z testosteronem bliżej mężczyzn lepiej radzą sobie w określonych zawodach: 400 metrów, 800 metrów 1500 metrów i mila. "Nasze dane i dowody pokazują, że testosteron, naturalnie wytwarzany lub sztucznie wprowadzany do organizmu, zapewnia znaczną poprawę wydajności kobiet-sportowców", powiedział prezes IAAF Sebastian Coe w oświadczeniu.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd federalny powinien wprowadzić obowiązkowy wykup broni szturmowej?

Program skupu broni to taki, w którym rząd kupuje broń od prywatnych obywateli. Celem tych programów jest zmniejszenie liczby broni posiadanej przez prywatnych obywateli. W większości programów skupu broni policja to agenci kupujący broń. W 2019 roku kandydaci na prezydenta Joe Biden, Beto O’Rourke, Kamala Harris i Julian Castro zaproponowali program obowiązkowego wykupu broni, w ramach którego rząd federalny kupowałby AK-47 i AR-15 od prywatnych obywateli. W przeszłości programy skupu broni amerykańskiej były wdrażane przez rządy stanowe i miejskie.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy uniwersytety powinny zapewniać studentom „ostrzeżenia wywoławcze” i „bezpieczne przestrzenie”?

W niektórych postępowych uniwersytetów, profesorów zapewnić "ostrzeżenia spustowa" dla studentów przed omówieniem zagadnienia wrażliwe emocjonalnie naładowanych problemy, lub zdarzenia, które mogą powodować stres pourazowy. "Bezpieczne przestrzenie" Są miejsca, gdzie uczniowie mogą zebrać, aby uniknąć głośnik lub wydarzenie, które ich obraża.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

W Stanach Zjednoczonych, kobiety zajmują 19,2 procent pokładach siedzib firm wymienionych w katalogu standardowym i Poors. W Norwegii 35% firm ma kobiet na swoich miejscach pokładowych, a zaledwie 3% firm japońskich zrobić.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz karę śmierci?

Kara śmierci jest najwyższym wymiarem kary za popełnienie przestępstwa. Obecnie wykonuje się ją w 58 krajach (włącznie z USA), a w 97 innych jest zakazana.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy stany powinny móc wywieszać flagę Konfederacji na własności rządowej?

W 1961 roku, rząd państwa South Carolina uchwalił ustawę nakazującą że konfederat Flaga będzie przelatywał na ziemi jego budynku Capitol. Ustawa została uchwalona, ​​aby uczcić setną rocznicę napaści wojny domowej na Fort Sumter. Przeciwnicy twierdzą, że flaga jest symbolem politycznego, który reprezentuje nierówności rasowej i powinny zostać usunięte po śmierć fotografowania z dziewięciu afroamerykańskich członków kościoła w czerwcu 2015. Zwolennicy twierdzą, że flaga jest ważnym historycznym symbolem, który upamiętnia roli państwa w wojnie secesyjnej ,

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

Kilka krajów zachodnich, w tym Francji, Hiszpanii i Kanadzie zaproponowali przepisy, które odmawiać kobietom noszenia muzułmańskich nikab w przestrzeni publicznej. Nikab to tkanina, która zakrywa twarz i jest noszony przez niektóre muzułmanki w miejscach publicznych. USA obecnie nie ma żadnych przepisów zakazujących burki. Zwolennicy twierdzą, że zakaz narusza praw osobistych i powstrzymuje ludzi od wyrażania swoich przekonań religijnych. Przeciwnicy twierdzą, że twarzą wykładziny zapobiec jednoznaczną identyfikację osoby, która jest jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa, a przeszkodą społecznej w społeczeństwie, które opiera się na rozpoznawaniu twarzy i ekspresji w komunikacji.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien wspierać oddzielenie kościoła od państwa przez usunięcie odniesień do Boga z pieniędzy, budynków federalnych i narodowych pomników?

W 1956 roku Kongres uchwalił rezolucję uznającą "IN GOD WE TRUST" jako motto narodowego Stanów Zjednoczonych. Prezydent Eisenhower podpisał ustawę, a motto został dodany do papierowych pieniędzy zaczynając w roku 1957. Przeciwnicy twierdzą, że motto narusza konstytucji Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to oczywiste naruszenie rozdziału kościoła i państwa. Zwolennicy twierdzą, że nie życzą sobie wyznania nad drugim.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

Eutanazja, praktyka kończąc życie przedwcześnie w celu zakończenia bólu i cierpienia, jest obecnie uważane za przestępstwo.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy gwałt małżeński powinien zostać sklasyfikowany i surowo ukarany jak w przypadku gwałtu pozamałżeńskiego?

Gwałt małżeński jest niedozwolonej sex w których sprawca jest małżonka ofiary. Gwałt małżeński nie przestępstwo w wielu krajach aż do połowy XIX wieku. W 1993 roku ONZ wyznaczony gwałt małżeński jako naruszenie praw człowieka. Gwałt małżeński jest nielegalne w Australii, Kanadzie, Irlandii, Anglii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Brazylii. Stan gwałt nie jest przestępstwem w Chinach i Indiach.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

W grudniu 2015 roku, Pentagon ogłosił, że wszystkie role bojowe będą otwarte dla kobiet. Role obejmują jazdy czołgi, strzelając moździerze, i prowadzi do walki żołnierzy piechoty. Kobiety będą również w stanie służyć jako Army Rangers i Zielonych Beretów, Navy SEALs, Korpusu Piechoty Morskiej i parajumpers Sił Powietrznych. Zwolennicy kobiet w walce twierdzą, że kobiety zostały służąc w Afganistanie i Iraku od 15 lat i zapobiegając ich działań bojowych jest dyskryminujący. Przeciwnicy twierdzą, że umożliwienie kobietom służyć w tych rolach ograniczy zdolności wojskowej do walki w sytuacjach bojowych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeżeli Komisja Wyborcza zostać zniesione?

Stany Zjednoczone Kolegium Elektorów jest mechanizm ustanowiony przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych w wyborach pośrednich Prezydenta Stanów Zjednoczonych i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Obywatele Stanów Zjednoczonych głosowaniu w każdym państwie w wyborach powszechnych wybrać klaps "wyborców" zobowiązali się do głosowania na kandydata danej partii. Dwunasta Poprawka wymaga od każdego wyborcę do oddania jednego głosu na prezydenta, a inny głos na wiceprezydenta.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy dowód tożsamości powinien być wymagany do głosowania?

Od 2011 roku, dwanaście państw przyjęło przepisy, które wymagają identyfikacji zdjęć do głosowania. Zwolennicy twierdzą, że potrzebne są ID do zwiększenia zaufania w wyborach i zapobiegania oszustwom wyborców. Krytycy twierdzą, że oszustwa wyborca ​​rzadko występują, a wymogi identyfikacyjne są przeznaczone do tłumienia frekwencję wyborców w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania?

W większości krajów, w wyborach, prawo do głosowania, jest zwykle ograniczona do obywateli tego kraju. Niektóre kraje jednak rozszerzyć ograniczone prawa głosu do rezydentów niebędących obywatelami.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

Zeznanie podatkowe jest dokumentem, w którym stwierdza się, ile dochodu osoba lub podmiot zgłaszane do rządu.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę?

W USA obywatel może dać 2700 $ za wybory do federalnego kandydata 5000 $ rocznie do WSA, $ 10,000 rok do komitetu partyjnego państwa lub lokalnych i 33.400 $ rocznie do krajowej partii. Obywatele i przedsiębiorstwa mogą dać nieograniczone ilości do super PAC. System Super PAC uwalnia się od tradycyjnych przepisów kampanii finansów, o ile nie finansuje kandydata lub kampanii lub współrzędnych bezpośrednio z kampanią, jak spędzić datki.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

Konstytucja USA nie wyklucza skazanych przestępców z posiadania urząd prezydenta lub siedzibę w Senacie i Izbie Reprezentantów. Członkowskie mogą uniemożliwić skazanych przestępców kandydatów do pełnienia funkcji stanowych i lokalnych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy zagraniczni lobbyści powinni móc zbierać fundusze dla finansowania amerykańskich kampanii wyborczych?

Obecnie prawo federalne zakazuje wybory kandydatów politycznych od świadomie zabieganie, akceptując lub odbioru darowizny od cudzoziemców lub podmiotów w każdych okolicznościach. Jednakże, istnieje luka, gdzie obcokrajowcy lub podmioty mogą wynająć lobbystów się spotkać i przekazać bezpośrednio do polityków, aby przekonać ich do głosowania korzystne dla interesu obcego.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy należy wprowadzić 5-letni zakaz działalności lobbystycznej dla pracowników administracji rządowej i parlamentarzystów po odejściu ze stanowiska?

Obecnie "Honest Leadership and Open Government Act", która została podpisana przez prezydenta George’a W. Busha w 2007 roku zakazuje byłych senatorów i kierowniczym funkcjonariuszy oddziałów z coraz lobbystów przez dwa lata, a oni opuścić rząd.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy obecnie doświadczasz objawów COVID-19?

Typowe objawy to kaszel, gorączka, zmęczenie i / lub trudności w oddychaniu. Tylko w celach informacyjnych. Skonsultuj się z lokalnym organem medycznym w celu uzyskania porady.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy USA powinny zbudować mur wzdłuż południowej granicy?

W 2015 roku amerykański kandydat na prezydenta Donald Trump wydał propozycję zbudowania muru wzdłuż granicy Meksyku i USA. Ściana będzie rozciągać się wzdłuż granicy 1900 mil i uniemożliwiałyby nielegalnych towarów i ludzi przed wejściem do Stanów Zjednoczonych w 2013 roku Government Accountability Office poinformował, że patrol graniczny miał przechwycone 61% osób, którzy próbowali przekroczyć granicę tego roku. Analitycy twierdzą, że budowa muru wzdłuż całej granicy jest niemożliwe, ponieważ jego części zawierają kamienie, nierówny teren. Zwolennicy twierdzą, że ściana będzie wycięte na przepływ nielegalnych imigrantów i narkotyków do USA Przeciwnicy twierdzą, że ściana jest niemożliwe do zbudowania i nielegalna imigracja do USA znacznie zmniejszyła się od czasu kryzysu finansowego 2008.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy nielegalni imigranci powinni mieć dostęp do finansowanej przez państwo służby zdrowia?

Nielegalni imigranci, jak i legalnych imigrantów w kraju mniej niż pięć lat, nie są uprawnione do bezpłatnej opieki zdrowotnej poprzez Medicaid. Badanie 2007 szacuje się, że mniej niż 1 procent wydatków Medicaid poszedł do opieki zdrowotnej dla nielegalnych imigrantów. Zwolennicy subsydiowanej opieki zdrowotnej dla imigrantów twierdzą, że zwiększenie dostępu do podstawowej opieki profilaktycznej obniży popyt na kosztownej pomocy w nagłych wypadkach. Przeciwnicy twierdzą, że imigranci w systemie opieki zdrowotnej, są narażone na ryzyko stania "pacjenci stałe", ponieważ nie mają krewnych, ubezpieczenia lub ustalony adres, gdzie mogą iść po uwolnieniu.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy nielegalni imigranci powinni płacić wewnątrzstanowe stawki za naukę na uczelniach publicznych w swoim stanie?

Obecnie szesnaście państw (California, Colorado, Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, New Jersey, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Oklahoma, Oregon, Teksas, Utah i Waszyngton) pozwalają nielegalni imigranci płacić takie same w-stanie Stawki czesnego jak innych mieszkańców stanu. Aby zakwalifikować się, studenci muszą uczęszczały do ​​szkoły w stanie przez określoną liczbę lat, ukończyłem liceum w stanie, potwierdziły, że ubiegasz się o obywatelstwo prawnej.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy dzieci nielegalnych imigrantów powinny otrzymać legalne obywatelstwo?

14. poprawka do konstytucji USA stwierdza, że ​​"wszystkie osoby urodzone lub naturalizowanych w Stanach Zjednoczonych i podlega jurysdykcji tego, są obywatelami Stanów Zjednoczonych i państwa, w którym mieszkają." Przeciwnicy urodzenia prawej obywatelstwa twierdzą, że 14-szy zmiana nie jest jasne, ponieważ nie wskazuje wyraźnie, że dzieci urodzone przez rodziców, którzy byli w Stanach Zjednoczonych nielegalnie były automatycznie obywatelami. Zwolennicy twierdzą, że wywrócenia 14. poprawkę zwiększyłoby liczbę nielegalnych imigrantów z każdego dziecka urodzonego tu kosztować amerykańskich podatników miliardy i zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy lokalne egzekwowanie prawa powinno obejmować zatrzymywanie nielegalnych imigrantów za drobne przestępstwa i wysyłanie ich do federalnych władz imigracyjnych?

W dniu 7 października 2013 roku gubernator Kalifornii Jerry Brown podpisał ustawę członkowskich zakazujących funkcjonariuszy organów ścigania z zatrzymania danej osoby na podstawie ładowni US Immigration and Customs Enforcement po osoba kwalifikuje się do zwolnienia, chyba że został oskarżony lub skazany za niektóre przestępstwa, w tym brutalnych przestępstw.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria?

Sanktuarium miasto jest miastem, które przyjmuje lokalnej polityki mającej na celu nie tylko ścigać ludzi za to, że nieudokumentowana indywidualnych w kraju, w którym obecnie mieszka.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

W 7 grudnia kampanii stop w Południowej Karolinie, kandydat na prezydenta Donald Trump wezwał do "całkowitego i pełnego zamknięcie" muzułmanów do kraju. Ogłoszenie wywołał oburzenie z całego spektrum politycznego z Republikanie i Demokra