Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz Patriot Act?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 34 minuty temu

Wyniki ankiety na temat Ustawa Patriot Act

Tak

6,921,443 głosy

55%

Nie

5,703,305 głosy

45%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Mar 20, 2012 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej Patriot Act wiadomości

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Patriot Act

W odpowiedzi na ataki terrorystyczne 9/11, Patriot Act rozszerzone możliwości w tym zbierania wywiadu. Monitorowania zagranicznych transakcji finansowych, zatrzymania i deportacji imigrantów podejrzanych o terroryzm, podsłuchów, biznes, poszukiwań fonograficznych i nadzoru osób podejrzanych o działalność terrorystyczną Dowiedz się więcej lub  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Akt patriotyzmu

Omów tą sprawę...