Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz Patriot Act?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki ankiety na temat Ustawa Patriot Act

Tak

6,922,405 głosy

55%

Nie

5,704,803 głosy

45%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Mar 20, 2012 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej Patriot Act wiadomości

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Patriot Act

W odpowiedzi na ataki terrorystyczne 9/11, Patriot Act rozszerzone możliwości w tym zbierania wywiadu. Monitorowania zagranicznych transakcji finansowych, zatrzymania i deportacji imigrantów podejrzanych o terroryzm, podsłuchów, biznes, poszukiwań fonograficznych i nadzoru osób podejrzanych o działalność terrorystyczną Dowiedz się więcej lub  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Akt patriotyzmu

Omów tą sprawę...