Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy gwałt małżeński powinien zostać sklasyfikowany i surowo ukarany jak w przypadku gwałtu pozamałżeńskiego?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 17 minuty temu

Wyniki ankiety na temat Gwałt małżeński

Tak

222,563 głosy

82%

Nie

49,914 głosy

18%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Aug 26, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Tak Nie Znaczenie

Dowiedz się więcej o gwałt małżeński

Gwałt małżeński jest niedozwolonej sex w których sprawca jest małżonka ofiary. Gwałt małżeński nie przestępstwo w wielu krajach aż do połowy XIX wieku. W 1993 roku ONZ wyznaczony gwałt małżeński jako naruszenie praw człowieka. Gwałt małżeński jest nielegalne w Australii, Kanadzie, Irlandii, Anglii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Brazylii. Stan gwałt nie jest przestępstwem w Chinach i Indiach.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Gwałt małżeński

Omów tą sprawę...