נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מועמדים  |  מדריך הבוחר  |  מסים  | 

ביג {פוליטית} נתונים

אנחנו מקבלים יותר מ מ’תשובות ייחודיות (ולסנן הגשות מרובות) לסקר הנושאים הפוליטיים שלנו ליום ולמיין שהגיש השתייכות פוליטית, מדינה, עיר, ואתר הפניה, וכן הערכות נתוני המפקד לפי הכנסה, גזע, השכלה, וביתי. בחר בעיה בהמשך כדי להתחיל לחקור.

עניינים חברתיים

בעיות הגירה

סוגיות מדיניות פנים

סוגיות בריאות

סוגיות בחירות

סוגיות בחינוך

סוגיות כלכליות

סוגיות מדיניות חוץ

נושאים סביבתיים

סוגיות מדע

סוגיות פליליות

סוגיות הביטחון הלאומי

וסוגיות התחבורה

בחירות 2016