נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  בחירות  |  מדריך הבוחר  | 

ביג {פוליטית} נתונים

אנחנו מקבלים יותר מ מ’תשובות ייחודיות (ולסנן הגשות מרובות) לסקר הנושאים הפוליטיים שלנו ליום ולמיין שהגיש השתייכות פוליטית, מדינה, עיר, ואתר הפניה, וכן הערכות נתוני המפקד לפי הכנסה, גזע, השכלה, וביתי. בחר בעיה בהמשך כדי להתחיל לחקור.

עניינים חברתיים

בעיות הגירה

סוגיות מדיניות פנים

סוגיות בריאות

סוגיות כלכליות

נושאים סביבתיים

סוגיות בחירות

סוגיות מדיניות חוץ

סוגיות מדע

סוגיות פליליות

סוגיות בחינוך

סוגיות הביטחון הלאומי

וסוגיות התחבורה

בחירות 2016