נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  בחירות  |  מועמדים  | 

ביג {פוליטית} נתונים

אנחנו מקבלים יותר מ מ’תשובות ייחודיות (ולסנן הגשות מרובות) לסקר הנושאים הפוליטיים שלנו ליום ולמיין שהגיש השתייכות פוליטית, מדינה, עיר, ואתר הפניה, וכן הערכות נתוני המפקד לפי הכנסה, גזע, השכלה, וביתי. בחר בעיה בהמשך כדי להתחיל לחקור.

עניינים חברתיים

נושאים סביבתיים

בעיות הגירה

סוגיות מדיניות פנים

סוגיות בריאות

סוגיות כלכליות

סוגיות בחינוך

סוגיות בחירות

סוגיות מדיניות חוץ

סוגיות מדע

סוגיות פליליות

סוגיות הביטחון הלאומי

וסוגיות התחבורה

בחירות 2016

English עברית