Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Bầu cử  |  Ứng cử viên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, mở cửa thị trường để các công ty bảo hiểm có thể cạnh tranh trên toàn tiểu bang và giảm chi phí”

Để phản hồi: Bạn có ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả phải chăng (Obamacare) không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]