Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Bầu cử  |  Hướng dẫn cử tri  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Bạn có ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả phải chăng (Obamacare) không?

Các kết quả from Democrats

Trả lời lần cuối 2 giờ trước

Obamacare quả thăm dò ý kiến ​​kết Obamacare cho Đảng Dân chủ

Vâng

8,181,226 phiếu bầu

84%

Không

1,523,513 phiếu bầu

16%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi đảng Dân chủ.

4 Có câu trả lời
3 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Dec 12, 2011 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

* Dữ liệu được ước tính bằng cách kết hợp người dùng với nhóm khối dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ thông qua khảo sát cộng đồng người Mỹ (2007-2011)

Vâng Không Tầm quan trọng

Xem thêm tin tức Obamacare

Dữ liệu dựa trên các lần gửi duy nhất (trùng lặp hoặc nhiều lần gửi được loại bỏ) cho mỗi người dùng sử dụng trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về Obamacare

Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng là một đạo luật liên bang được ký thành luật vào năm 2010, giới thiệu một cuộc kiểm tra toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia. Hành động này cấp cho chính quyền liên bang quyền hạn pháp lý đáng kể và kiểm soát giá đối với các nhà cung cấp dịch vụ y tế và các công ty bảo hiểm của Hoa Kỳ.  Xem tin tức Obamacare gần đây

Thảo luận về vấn đề này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]