Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Bầu cử  |  Ứng cử viên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Có nên hạn chế nhiều hơn về quá trình mua súng hiện tại không?

Các kết quả from Income (Less than $25K) voters

Trả lời lần cuối 2 phút trước

Điều khiển súng quả thăm dò ý kiến ​​kết Điều khiển súng cho cử tri Thu nhập (Dưới $ 25K)

Vâng

9,148 phiếu bầu

51%

Không

8,771 phiếu bầu

49%

Phân phối câu trả lời được gửi bởi cử tri Thu nhập (Dưới $ 25K).

4 Có câu trả lời
5 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Mar 20, 2012 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Income data estimated by matching users to U.S. Census data block groups via the American Community Survey (2007-2011).

Vâng Không Tầm quan trọng

a. South Carolina Democratic Debate

4 năm trước by cnn.com

c. Saucy Play School Presenter

6 năm trước by youtube.com

d. Joe Biden on NIE and Bush Impeachment

6 năm trước by youtube.com

e. Teen Shot After Obama Gun Speech

7 năm trước by cnn.com

f. Obama: Background Checks a 'Smart Idea'

7 năm trước by cnn.com

Dữ liệu dựa trên các lần gửi duy nhất (trùng lặp hoặc nhiều lần gửi được loại bỏ) cho mỗi người dùng sử dụng trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Thảo luận về vấn đề này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]