Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Bầu cử  |  Ứng cử viên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Chính phủ có nên tăng kinh phí cho nghiên cứu và điều trị sức khỏe tâm thần không?

Các kết quả from Some College voters

Trả lời lần cuối 3 giờ trước

Sức khỏe tâm thần quả thăm dò ý kiến ​​kết Sức khỏe tâm thần cho cử tri Một số trường cao đẳng

Vâng

1,002 phiếu bầu

84%

Không

186 phiếu bầu

16%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi một số cử tri đại học.

3 Có câu trả lời
2 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Aug 29, 2013 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Education data estimated by matching users to U.S. Census data block groups via the American Community Survey (2007-2011).

Vâng Không Tầm quan trọng

Thảo luận về vấn đề này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]