Quiz  |  Omröstningar  |  Val  |  Voter Guide  | 
Svar DettaAnswer this

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

Bör USA utöka sin oljeutvinning till havs?

Resultat from Democrats

Senast har svarat 7 minuter sedan

Oljeborrning Poll Results för Demokrater

Ja

1,320,219 röster

23%

Nej

4,494,018 röster

77%

Fördelning av svar som lämnats in av demokrater.

2 Ja svar
5 Inga svar
0 överlappande svar

Uppgifterna inkluderar totala röster som lämnats av besökare sedan Dec 12, 2011 . För användare som svarar mer än en gång (ja vi vet) räknas endast deras senaste svar i det totala resultatet. Summa procentandelar kanske inte motsvarar exakt 100% eftersom vi tillåter användare att skicka in "grå område" som inte kan kategoriseras i ja / nej.

Ja Nej Betydelse

Se mer oljeborrning nyheter

Informationen är baserad på unika inlagor (dubbletter eller flera svar elimineras) per användare med hjälp av en 30-dagars glidande medelvärde för att minska dagliga avvikelse från trafikkällor. Summor får inte lägga till upp till exakt 100% som vi tillåter användare att skicka "grå området" ämnen som inte kan kategoriseras i ja / nej ställningstaganden.

Läs mer om Oil Drilling

1990 drev president George H.W. Bush igenom en verkställande order som förbjuder all oljeborrning till havs i amerikanska kustvatten. Som svar på stigande bensinpriser under 2008 lyfte president George W. Bush förbudet. För närvarande finns det 3 500 havsbelagda oljeriggar, varav 79 är belägna i djupvatten.  Se senaste oljeborrning nyhetsnyheterna

Diskutera den här frågan...

English Svenska