Quiz  |  Omröstningar  |  Kandidater  |  Voter Guide  |  Skatter  | 
Svar DettaAnswer this

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

Vilket parti tycker du bäst identifiera sig med?

Resultat

2,452,947 totala antalet röster

Senast har svarat 18 timmar sedan

Välj en demografisk filter

Status

Stad

Parti

Ideologi

Webbplats

* Data uppskattade genom att matcha användare att USA: s folkräkning datablockgrupper via gemenskapen Survey amerikanska (2007-2011)

Antal röster

Se mer politiskt parti nyheter

Informationen är baserad på unika inlagor (dubbletter eller flera svar elimineras) per användare med hjälp av en 30-dagars glidande medelvärde för att minska dagliga avvikelse från trafikkällor. Summor får inte lägga till upp till exakt 100% som vi tillåter användare att skicka "grå området" ämnen som inte kan kategoriseras i ja / nej ställningstaganden.

Diskutera den här frågan...