Quiz  |  Omröstningar  |  Val  |  Voter Guide  | 
Svar DettaAnswer this

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

Resultat from Household (married) voters

Senast har svarat 8 sekunder sedan

Könskvotering på arbetsplatsen Poll Resultat för Hushåll (gift) väljare

Ja

58,063 röster

24%

Nej

187,940 röster

76%

Fördelning av svar som lämnats av hushålls (gift) väljare.

3 Ja svar
3 Inga svar
0 överlappande svar

Uppgifterna inkluderar totala röster som lämnats av besökare sedan Dec 5, 2015 . För användare som svarar mer än en gång (ja vi vet) räknas endast deras senaste svar i det totala resultatet. Summa procentandelar kanske inte motsvarar exakt 100% eftersom vi tillåter användare att skicka in "grå område" som inte kan kategoriseras i ja / nej.

Household data estimated by matching users to U.S. Census data block groups via the American Community Survey (2007-2011).

Välj en demografisk filter

Status

Stad

Parti

Ideologi

Webbplats

* Data uppskattade genom att matcha användare att USA: s folkräkning datablockgrupper via gemenskapen Survey amerikanska (2007-2011)

Ja Nej Betydelse

Läs mer om Kön arbetsplatsen mångfald

På de företag i USA som listas av kreditbedömaren Standard & Poor’s är 19,2 % av styrelseledamöterna kvinnor. I Norge är 35 % av styrelseledamöter kvinnor, medan det i Japan endast är 3 %.  Se senaste jämställdhet mellan könen nyhetsnyheterna

Diskutera den här frågan...

English Svenska