Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy nielegalni imigranci powinni mieć dostęp do finansowanej przez państwo służby zdrowia?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki ankiety na temat Opieka zdrowotna imigrantów

Tak

9,104,437 głosy

28%

Nie

23,462,843 głosy

72%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

4 Tak, odpowiedzi
6 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Dec 12, 2011 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności imigracyjnej zdrowotnej

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Imigracji Healthcare

Nielegalni imigranci, jak i legalnych imigrantów w kraju mniej niż pięć lat, nie są uprawnione do bezpłatnej opieki zdrowotnej poprzez Medicaid. Badanie 2007 szacuje się, że mniej niż 1 procent wydatków Medicaid poszedł do opieki zdrowotnej dla nielegalnych imigrantów. Zwolennicy subsydiowanej opieki zdrowotnej dla imigrantów twierdzą, że zwiększenie dostępu do podstawowej opieki profilaktycznej obniży popyt na kosztownej pomocy w nagłych wypadkach. Przeciwnicy twierdzą, że imigranci w systemie opieki zdrowotnej, są narażone na ryzyko stania "pacjenci stałe", ponieważ nie mają krewnych, ubezpieczenia lub ustalony adres, gdzie mogą iść po uwolnieniu.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące opieka zdrowotna dla imigrantów

Omów tą sprawę...