Quiz  |  Ankiety  |  Kandydaci  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 9 godzin temu

Wyniki ankiety na temat Równa płaca

Tak

11,089,749 głosów

79%

Nie

2,906,207 głosów

21%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

2 Tak odpowiedzi
5 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują liczbę głosów przedstawione przez odwiedzających od Jun 9, 2015 , Dla użytkowników, którzy odpowiedzą na więcej niż jeden raz (tak wiemy), tylko ich ostatnia odpowiedź jest liczony w całkowitych wyników. Wszystkich procentowe mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej równej płacy wiadomości

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o równej płacy

W 2014 roku amerykański Senat zablokował Fairness Act wypłaty, które sprawiają, że niezgodne z prawem pracodawcy do zapłaty nierówne płace dla mężczyzn i kobiet, którzy wykonują tę samą pracę. Cele ustawy było, aby płace bardziej przejrzyste, wymagają od pracodawców, aby udowodnić, że wynagrodzenie rozbieżności są przywiązane do uzasadnionych kwalifikacji biznesowych, a nie płeć i firm zakazujących od podejmowania działań odwetowych wobec pracowników, którzy budzą obawy o dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. Przeciwnicy twierdzą, że badania, które pokazują różnice płacowe nie uwzględnia kobiet, które biorą miejsc pracy, które są bardziej przyjazne rodzinie pod względem korzyści, a nie płac i że kobiety są bardziej prawdopodobne, aby robić przerwy w pracy w celu opieki nad dziećmi lub rodzicami. Zwolennicy wskazują na studia w tym raporcie biura 2.008 spisu ludności, który stwierdził, że średnie roczne zarobki kobiet były 77,5% zarobków mężczyzn.  Zobacz ostatnie wyrównane stawki aktualności

Omów tą sprawę...