Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy USA powinny zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na pomoc międzynarodową?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 6 godzin temu

Wyniki ankiety na temat Pomoc zagraniczna

Wzrost

214,497 głosy

14%

Spadek

1,098,098 głosy

73%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

2 Zwiększ odpowiedzi
4 Zmniejsz odpowiedzi
1 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 11, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Wzrost Spadek Znaczenie

Zobacz więcej aktualności pomocy zagranicznej

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o pomocy zagranicznej

Obecnie Stany Zjednoczone daje $ 31.55B lub .19% PKB, pomocy rozwojowej dla innych krajów. 10 najlepszych kraje-beneficjenci to Afganistan, Izrael, Egipt, Jordania, Zachodni Brzeg / Gazę, Etiopia, Sudan Południowy, Malawi, Ugandzie i RPA.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Pomoc zagraniczna

Omów tą sprawę...