Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy rząd federalny powinien zwiększyć wysokość funduszu zdrowotnego dla obywateli o niskich zarobkach (Medicaid)?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 12 minuty temu

Wyniki ankiety na temat Medicaid

Tak

5,163,175 głosy

58%

Nie

3,804,891 głosy

42%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
5 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 9, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności Medicaid

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Medicaid

Gdy Pielęgnacja ustawa o przystępnej cenie (Obamacare) została uchwalona w 2010 roku wymagane wszystkie państwa, aby poszerzyć swoje programy Medicaid włączenie osób dochodach nieco wyższe niż dozwolone w tradycyjnych Medicaid, jak i grup, takich jak bezdzietnych osób dorosłych, które wcześniej nie były objęte , W 2012 roku Sąd Najwyższy orzekł, że zmuszanie członkowskie do rozszerzenia ich ubezpieczenia Medicaid jest niezgodny z konstytucją. Od tego czasu 22 państw Rozszerzyliśmy ich zasięgu i ponad 35 zdecydowały się tego nie robić. Zwolennicy twierdzą, że rozszerzenie będzie obniżenie kosztów opieki zdrowotnej dla wszystkich, poprzez zmniejszenie liczby Amerykanów bez ubezpieczenia zdrowotnego. Przeciwnicy twierdzą, że państwa powinny mieć możliwość uruchamiania własnych programów Medicaid bez interwencji rządu federalnego.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Medicaid

Omów tą sprawę...