Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Kandydaci  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Tak, ale właściciel musi powiadomić o swoich przekonaniach religijnych oraz czego one zabraniają.”

W réponse do: Czy przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość odmówienia klientowi świadczenia usług, jeśli są one sprzeczne z przekonaniami religijnymi właściciela firmy?

Omów to stanowisko...