Quiz  |  Ankiety  |  Kandydaci  |  Wyborca ​​przewodnik  |  Podatki  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy wspierasz programy akcji afirmatywnych?

Wyniki from Fox News voters

Ostatnio odpowiedział 11 miesięcy temu

Wyniki ankiety na temat Akcja afirmatywna dla głosujących w Fox News

Tak

149 głosów

10%

Nie

1,120 głosów

73%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez Fox News wyborców.

2 Tak odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
1 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują liczbę głosów przedstawione przez odwiedzających od Mar 20, 2012 , Dla użytkowników, którzy odpowiedzą na więcej niż jeden raz (tak wiemy), tylko ich ostatnia odpowiedź jest liczony w całkowitych wyników. Wszystkich procentowe mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności działania twierdzącą

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o akcji afirmatywnej

Akcja afirmatywna jest polityka, która zachęca do większej reprezentacji członków grup mniejszościowych. W USA te polityki są często uchwalona przez pracodawców i instytucji edukacyjnych w edukacji i zatrudnienia.  Zobacz ostatnie akcja afirmatywna aktualności

Omów tą sprawę...