Quiz  |  Ankiety  |  Kandydaci  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy wspierasz programy akcji afirmatywnych?

Wyniki from Fox News voters

Ostatnio odpowiedział 2 lata temu

Wyniki ankiety na temat Akcja afirmatywna dla głosujących w Fox News

Tak

149 głosów

10%

Nie

1,120 głosów

73%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez Fox News wyborców.

2 Tak odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
1 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują liczbę głosów przedstawione przez odwiedzających od Mar 20, 2012 , Dla użytkowników, którzy odpowiedzą na więcej niż jeden raz (tak wiemy), tylko ich ostatnia odpowiedź jest liczony w całkowitych wyników. Wszystkich procentowe mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności działania twierdzącą

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o akcji afirmatywnej

Akcja afirmatywna jest polityka, która zachęca do większej reprezentacji członków grup mniejszościowych. W USA te polityki są często uchwalona przez pracodawców i instytucji edukacyjnych w edukacji i zatrudnienia.  Zobacz ostatnie akcja afirmatywna aktualności

Omów tą sprawę...