Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy dorośli, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę USA, powinni być oddzieleni od swoich dzieci?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 1 tydzień temu

Wyniki ankiety na temat Dzieci imigrantów

Tak

80,232 głosy

19%

Nie

332,279 głosy

81%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
4 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Jun 28, 2018 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Tak Nie Znaczenie

Dowiedz się więcej o dzieciach imigrantów

W maju 2018 r. Administracja Trump wprowadziła politykę zerowej tolerancji dla imigrantów, która oskarżyła dorosłych o przestępstwo za przekroczenie granicy USA. Zgodnie z polityką wszyscy dorośli, którzy przekroczyli granicę z dziećmi, zostali aresztowani, oddzieleni od swoich dzieci i odesłani do Departament Sprawiedliwości USA do ścigania. Dorośli byliby przetrzymywani i mogliby ubiegać się o azyl, ale podczas tego procesu byliby oddzieleni od swoich dzieci. Amerykańskie przepisy imigracyjne stwierdzają, że przekroczenie granicy bez upoważnienia jest wykroczeniem za pierwsze wykroczenia. Zanim wdrożono politykę "zerowej tolerancji" rodziny imigracyjne zostały zwolnione razem, podczas gdy rząd rozpatrywał ich sprawy azylowe. W czerwcu 2018 r. Prezydent Trump podpisał zarządzenie kończące politykę "zerowej tolerancji" i poinstruował urzędników imigracyjnych, aby trzymali rodziny razem. Zwolennicy polityki argumentują, że oddzielenie dzieci od rodziców zniechęci inne rodziny do próby przekroczenia granicy i odstraszenia przyszłych migrantów. Przeciwnicy polityki twierdzą, że nieludzkie jest rozdzielenie dzieci migrantów od ich rodziców i utrudnienie rządowi udzielania azylu dla dzieci.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Dzieci imigrantów

Omów tą sprawę...