Quiz  |  Ankiety  |  Kandydaci  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy dorośli, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę USA, powinni być oddzieleni od swoich dzieci?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 14 godzin temu

Wyniki ankiety na temat Dzieci imigrantów

Tak

26,681 głosów

19%

Nie

114,812 głosów

81%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

3 Tak odpowiedzi
4 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują liczbę głosów przedstawione przez odwiedzających od Jun 28, 2018 , Dla użytkowników, którzy odpowiedzą na więcej niż jeden raz (tak wiemy), tylko ich ostatnia odpowiedź jest liczony w całkowitych wyników. Wszystkich procentowe mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Tak Nie Znaczenie

Dowiedz się więcej o dzieciach imigrantów

W maju 2018 r. Administracja Trump wprowadziła politykę zerowej tolerancji dla imigrantów, która oskarżyła dorosłych o przestępstwo za przekroczenie granicy USA. Zgodnie z polityką wszyscy dorośli, którzy przekroczyli granicę z dziećmi, zostali aresztowani, oddzieleni od swoich dzieci i odesłani do Departament Sprawiedliwości USA do ścigania. Dorośli byliby przetrzymywani i mogliby ubiegać się o azyl, ale podczas tego procesu byliby oddzieleni od swoich dzieci. Amerykańskie przepisy imigracyjne stwierdzają, że przekroczenie granicy bez upoważnienia jest wykroczeniem za pierwsze wykroczenia. Zanim wdrożono politykę "zerowej tolerancji" rodziny imigracyjne zostały zwolnione razem, podczas gdy rząd rozpatrywał ich sprawy azylowe. W czerwcu 2018 r. Prezydent Trump podpisał zarządzenie kończące politykę "zerowej tolerancji" i poinstruował urzędników imigracyjnych, aby trzymali rodziny razem. Zwolennicy polityki argumentują, że oddzielenie dzieci od rodziców zniechęci inne rodziny do próby przekroczenia granicy i odstraszenia przyszłych migrantów. Przeciwnicy polityki twierdzą, że nieludzkie jest rozdzielenie dzieci migrantów od ich rodziców i utrudnienie rządowi udzielania azylu dla dzieci.  Zobacz ostatnie Dzieci imigrantów aktualności

Omów tą sprawę...