Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy rozrysowanie na nowo okręgów wyborczych w wyborach do Kongresu powinno być kontrolowane przez niezależną, bezpartyjną komisję?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki ankiety na temat Manipulacja

Tak

4,793,551 głosy

85%

Nie

829,747 głosy

15%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Oct 21, 2013 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej gerrymandering wiadomości

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o gerrymandering

Obecnie okręgach granic Kongresie jest kontrolowana przez ustawodawcę państwa raz na dziesięć lat. Gerrymandering jest przetłaczanie dzielnic z zamiarem skorzystania partię polityczną. Jest to najczęściej realizowane przez państwa partii politycznych z zamiarem marginalizacji powiatów wyborców, którzy reprezentują partię mniejszości. W celu uzyskania dodatkowych miejsc, urzędujący strona będzie przerysować obwodów głosowania tak, że wyborcy partii mniejszości zostaną podzielone na mniejsze okręgi z mniej miejsc. Krytycy gerrymandering powiedzieć, praktyki te pozwalają przedstawiciele zasiedziałych wybrać swoich wyborców, a nie wyborcy ich wyborze. Zwolennicy twierdzą, że rysowanie okręgów jest przywilejem, z partii rządzącej i mają niewielki wpływ na popularność ich polityki lub kandydatów.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Manipulacja granicami okręgów wyborczych

Omów tą sprawę...