Quiz  |  Ankiety  |  Wybory  |  Wyborca ​​przewodnik  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy rząd powinien podnieść kwotę podatku od zysków uzyskanych ze sprzedaży akcji, obligacji i nieruchomości?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki ankiety na temat Podatek od zysków kapitałowych

Tak

818,210 głosy

31%

Nie

1,854,200 głosy

69%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez amerykańskich wyborców.

4 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Sep 8, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

* Dane szacunkowe, dopasowując użytkownikom US Census grup bloków danych za pośrednictwem American Community Survey (2007-2011)

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności podatku od zysków kapitałowych

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Więcej informacji na temat podatku od zysków kapitałowych

Zyski kapitałowe są zyski osiągnięte ze sprzedaży akcje, obligacje i nieruchomości. Menedżerów inwestycyjnych zapłacić 15 do 20 procent podatku od zysków kapitałowych zysków wypracowanych z gospodarstw swoich klientów. Zwolennicy twierdzą, że wzrost zysków kapitałowych powinien być opodatkowany jak każdy inny dochód i powinna być podniesiona do co najmniej 31,5% (średnia stawka podatku US). Przeciwnicy twierdzą, że wzrost opodatkowania zysków kapitałowych będzie zniechęcać do inwestycji w gospodarce USA i zakazać wzrost.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące podatek od zysków kapitałowych

Omów tą sprawę...