Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Kandydaci  |  Wyborca ​​przewodnik  | 

Szybki przewodnik 2016 kandydatów prezydenckich w Ameryce

Pełna lista 2016 Presidential candidate postawy polityczne

Donald Trump

Donald Trump’s postawy polityczne

Donald Trump jest prezydent elekt Stanów Zjednoczonych. Trump był Nowy Jork deweloper nieruchomości, osobowość telewizyjna i autor. Trump jest absolwentem Uniwersytetu Fordham i Wharton School of Finance i Handlu.

kwestie społeczne

Czy wspierasz graczy NFL "biorąc kolana" w proteście przeciwko rasowej niesprawiedliwości i brutalności policji? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Jestem za obroną życia, ale można pozwolić w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub zagrożenia dla matki.Source

Czy rząd powinien w dalszym ciągu wspierać finansowo akcję Planowania Rodziny? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, i rząd nie powinien przekazywać funduszy organizacjom przeprowadzającym aborcjeSource

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy osoby transpłciowe będą mogły służyć w wojsku USA? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość odmówienia klientowi świadczenia usług, jeśli są one sprzeczne z przekonaniami religijnymi właściciela firmy? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych powinni być zmuszeni do oferowania darmowej kontroli urodzeń? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: NieSource

Czy Konfederaci pomników i pomników zostaną usunięci z terenów publicznych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, powinniśmy zachować naszą historię zamiast ją zmyćSource

Czy uniwersytety powinny zapewniać studentom „ostrzeżenia wywoławcze” i „bezpieczne przestrzenie”? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy firma AntiFa powinna zostać uznana za krajową organizację terrorystyczną? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: TakSource

Czy piekarnie powinny być przyrządzane z tortów weselnych dla par homoseksualnych? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: NieSource

Czy gwałt małżeński powinien zostać sklasyfikowany i surowo ukarany jak w przypadku gwałtu pozamałżeńskiego? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien wspierać oddzielenie kościoła od państwa przez usunięcie odniesień do Boga z pieniędzy, budynków federalnych i narodowych pomników? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybórSource

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźniSource

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, członkowie zarządu powinni być najlepiej wykwalifikowanymi, niezależnie od płciSource

Czy stany powinny móc wywieszać flagę Konfederacji na własności rządowej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie należy umieścić w muzeum, gdzie pierwotnie przebytaSource

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy zakłady sportowe powinny być legalne? statystyki omawiać

Donald Trump nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy USA powinny zbudować mur wzdłuż południowej granicy? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, a Meksyk powinien to sfinansowaćSource

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, należy również zakazać funkcjonowania miast sanktuariówSource

Czy nielegalni imigranci powinni mieć dostęp do finansowanej przez państwo służby zdrowia? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: NieSource

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, powinniśmy zabronić przyjazdu imigrantów z krajów wysokiego ryzykaSource

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, ale powinniśmy przeznaczać więcej pieniędzy na bezpieczeństwo naszych granicSource

Czy nielegalni imigranci powinni płacić wewnątrzstanowe stawki za naukę na uczelniach publicznych w swoim stanie? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, powinni płacić tyle samo co studenci spoza stanuSource

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy dzieci nielegalnych imigrantów powinny otrzymać legalne obywatelstwo? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy Stany Zjednoczone powinny zwiększyć ograniczenia dotyczące ich obecnej polityki ochrony granic? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy lokalne egzekwowanie prawa powinno obejmować zatrzymywanie nielegalnych imigrantów za drobne przestępstwa i wysyłanie ich do federalnych władz imigracyjnych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, wszyscy nielegalni imigranci powinni zostać przekazani władzom federalnym i deportowaniSource

Czy podejmujący pracę nielegalni imigranci powinni być objęci czasową amnestią? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, ale należy pozwolić im zostaćSource

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Zmniejszyć, przedsiębiorstwa obecnie wykorzystują ten program do zmniejszenia wynagrodzeńSource

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

problemy służby zdrowia

Wspierasz prawodawstwo w
zakresie ochrony pacjentów i dostępności służby zdrowia (Obamacare)?
 statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, otworzyć rynki, żeby ubezpieczeniowcy mogli konkurować ponad granicami stanów i zredukować kosztySource

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, ten model jest zbyt kosztownySource

Gdyby ubezpieczyciele mogły odmówić ubezpieczenia osobom, które wstępnie istniejący stan? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: TakSource

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, jednak tylko dla celów medycznychSource

Czy ludzie powinni być zobowiązani do pracy, aby otrzymać Medicaid? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: TakSource

Czy służba zdrowia dla weteranów powinna zostać sprywatyzowana w większym czy mniejszym stopniu? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: WięcejSource

Czy rząd federalny powinien zwiększyć wysokość funduszu zdrowotnego dla obywateli o niskich zarobkach (Medicaid)? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Jeżeli rząd federalny mieć możliwość negocjowania ceny leków do Medicare? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: TakSource

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: NieSource

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, są również inne okoliczności, jak wykształcenie, doświadczenie, czy etat które określają uczciwą stawkęSource

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy firmy powinny mieć obowiązek płacenia wynagrodzenia chorobowego pracującym na pełen etat podczas ciąży lub choroby członka rodziny? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: WięcejSource

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: ObniżyćSource

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: NieSource

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien zapobiegać wielkim fuzjom korporacji, które mogłyby potencjalnie kontrolować dużą część rynku w danej branży? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Gdyby rząd wymaga firmom płacić pracownikach, co do $ 46K / rok, godziny i pół za godziny nadliczbowe? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, rząd ma obecnie zbyt duży wpływ na prywatne firmySource

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Pomagają, ale wyłącznie teoretycznie, w ostatnich czasach stając się źródłem korupcji, ich kompetencje powinny więc zostać ograniczoneSource

Rząd powinien zwiększyć cła na produkty importowane z Chin? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien podnieść kwotę podatku od zysków uzyskanych ze sprzedaży akcji, obligacji i nieruchomości? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy Kongres powinien mieć możliwość audytowania Banku Rezerwy Federalnej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie będzie to zachęcić firmy do poruszania pracę poza krajemSource

Czy aktualna stawka podatku od nieruchomości powinna zostać obniżona? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, i powinniśmy je wyeliminowaćSource

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, dopóki nie obniżymy naszego długu publicznegoSource

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, należy zakończyć dotacje rządowe i pozwolić, by działał wolny rynekSource

Gdyby plany emerytalne dla federalnych, stanowych i lokalnych pracowników rządowych powinny być przekształcone w prywatnie zarządzane konta? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy jesteś za zwiększeniem podatku od sprzedaży w celu zmniejszenia podatku od nieruchomości? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, zbyt wielu bogatych obywateli wykorzystuje luki w zagranicznych bankach, aby uniknąć płacenia podatków.Source

Czy krajowy podatek na zakupy internetowe powinien być nakładany przy zakupie towarów przez obywateli od sprzedawców spoza kraju? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, ale jedynie po szczegółowym sprawdzeniu ich tożsamości i stałym monitoringu, który potwierdzi, że nie mają związków z terroryzmemSource

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: WzrostSource

Czy obcokrajowcom podejrzewanym o terroryzm powinni przysługiwać prawa konstytucyjne? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, nie są oni obywatelami Stanów Zjednoczonych i nie mają praw konstytucyjnychSource

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy USA powinny oficjalnie wypowiedzieć wojnę ISIS? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, i wysłać wojska lądowe.Source

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, ale należy ograniczyć naszą aktualną działalnośćSource

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązkuSource

Czy wojskowi powinni mieć prawo korzystać z wzmocnionych technik przesłuchań, takich jak podtapianie, aby zdobyć informacje od podejrzanych terrorystów? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, musimy stosować wszystkie niezbędne nam metody zapobiegania terroryzmowiSource

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: SpadekSource

Czy wojsko powinno wysyłać drony nad obce państwa w celu zdobywania informacji i zabijania podejrzanych o terroryzm? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, USA powinno korzystać ze wszystkich środków niezbędnych do walki z terroryzmemSource

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: NieSource

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, powinniśmy pozwolić Chinom na rozwiązanie tego problemuSource

Czy popierasz zniesienie embarga handlowego oraz turystycznego na Kubę przez prezydenta Obamę? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, powinniśmy trzymać się z dala od konfliktów, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa.Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie SyriiSource

Czy rząd powinien udzielić pomocy protestującym w Iranie? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: NieSource

Czy Stany Zjednoczone powinny kontynuować inwigilację Agencji Bezpieczeństwa Narodowego względem ich sojuszników? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, obserwacja wszystkich krajów jest konieczna, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia terrorystycznegoSource

Czy Stany Zjednoczone powinny udzielić wsparcia militarnego, aby obronić Ukrainę przed Rosją? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie. Nie powinniśmy wdawać się w konflikt, który nam bezpośrednio nie zagraża.Source

Czy Stany Zjednoczone powinny powstrzymać Rosję od przeprowadzenia nalotów w Syrii? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Gdyby nasz kraj bronić innych krajów NATO, które utrzymują niskie wojskowe budżety obronne w stosunku do ich PKB? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy Jerozolima powinna zostać uznana za stolicę Izraela? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Gdyby rząd anulować produkcję myśliwca F-35? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

kwestie polityki wewnętrznej

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy ludzie z prawnym zakazem latania powinni być pozbawieni prawa do posiadania broni lub amunicji? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy policja lokalna powinna zwiększyć nadzór i patrolować dzielnice muzułmańskie? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, dopóki nie spadnie liczba ataków terrorystycznych przeprowadzanych przez islamskich ekstremistówSource

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy ofiary przemocy z użyciem broni palnej powinny mieć możliwość pozywania sprzedawców i producentów broni? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy NSA (Agencja Bezpieczeństwa Krajowego) powinna mieć możliwość zbierania podstawowych metadanych z połączeń obywateli, takich jak numery, godziny i czas trwania rozmów? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, podstawowe zbieranie danych jest konieczne do śledzenia podejrzanych terrorystówSource

Czy rozrysowanie na nowo okręgów wyborczych w wyborach do Kongresu powinno być kontrolowane przez niezależną, bezpartyjną komisję? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy popierasz Patriot Act? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: TakSource

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien podnieść wiek emerytalny dla Opieki Społecznej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien mieć możliwość skonfiskowania prywatnej własności za odpowiednią kompensatą dla publicznego czy miejskiego użytku? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd USA powinien zagwarantować immunitet Edwardwi Snowdenowi? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, powinien zostać sprowadzony z powrotem do USA w celu stawienia się na rozprawie i poniesienia konsekwencji za swoje czynySource

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy wspierasz programy akcji afirmatywnych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Gdyby wojsko uaktualnić Air Force One? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Powinno być dozwolone zagranicznych lobbystów, aby zebrać pieniądze na wybory? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Jeżeli Komisja Wyborcza zostać zniesione? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy dowód tożsamości powinien być wymagany do głosowania? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, to zapobiegnie oszustwom wyborczymSource

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: NieSource

Czy należy wprowadzić 5-letni zakaz działalności lobbystycznej dla pracowników administracji rządowej i parlamentarzystów po odejściu ze stanowiska? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

problemy edukacyjne

Popierasz wzrost podatków dla najbogatszych celem zmniejszenia oprocentowania rat kredytów studenckich? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy popierasz krajowe Wspólne Standardy nauczania? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, edukacja powinna być regulowana na poziomie stanowym i lokalnym zamiast na poziomie narodowymSource

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Donald Trump wyborcy: TakSource

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy prezydent mógłby zezwalać na użycie sił zbrojnych wobec Al-Kaidy bez zgody Konga? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć prawne regulacje dotyczące ochrony środowiska i powstrzymać zmiany klimatyczne? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, a ocieplenie klimatu jest naturalnym zjawiskiemSource

Rząd powinien powstrzymać budowę rurociągu Dakota Access? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy USA wycofają się z paryskiej umowy klimatycznej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy Stany Zjednoczone powinny zwiększyć wydobycie ropy naftowej spod powierzchni morza? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien udzielać ulg podatkowych i dotacji dla energetyki wiatrowej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, i rząd nigdy nie powinien wspierać niesprawdzonych technologiiSource

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, zamiast tego funduj publiczne kampanie reklamowe przedstawiające ryzyka i zaletySource

Czy producenci powinni być zobligowani do oznaczania genetycznie modyfikowanej żywności (GMO)? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Tak, jeśli nie będzie subwencji publicznej.Source

Czy rząd powinien finansować podróże kosmiczne? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

kwestie karne

Czy policjanci powinni zostać zobligowani do noszenia przyczepionych kamer? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, decyzja o jej noszeniu powinna być podjęta przez oddział policji bądź samego policjantaSource

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: Nie, należy wybudować więcej więzieńSource

Czy więzienia powinny zabronić umieszczania nieletnich w więziennych izolatkach? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: NieSource

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Donald Trump’s odpowiedź: TakSource

Hillary Clinton

Hillary Clinton’s postawy polityczne

Hillary Clinton był nominowany do Partii Demokratycznej na prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach 2016 r. Clinton służył jako Sekretarze Stanu Stanów Zjednoczonych od 2009 do 2013 roku, amerykański senator ze stanu Nowy Jork od 2001 do 2009 roku, a pierwsza dama Stanów Zjednoczonych za prezydentury Billa Clintona od 1993 do 2001 roku Clinton jest absolwentka Wellesley College i Yale Law Szkoła.

kwestie społeczne

Czy wspierasz graczy NFL "biorąc kolana" w proteście przeciwko rasowej niesprawiedliwości i brutalności policji? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Pro-choiceSource

Czy rząd powinien w dalszym ciągu wspierać finansowo akcję Planowania Rodziny? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy osoby transpłciowe będą mogły służyć w wojsku USA? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość odmówienia klientowi świadczenia usług, jeśli są one sprzeczne z przekonaniami religijnymi właściciela firmy? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych powinni być zmuszeni do oferowania darmowej kontroli urodzeń? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy Konfederaci pomników i pomników zostaną usunięci z terenów publicznych? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy uniwersytety powinny zapewniać studentom „ostrzeżenia wywoławcze” i „bezpieczne przestrzenie”? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy firma AntiFa powinna zostać uznana za krajową organizację terrorystyczną? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy piekarnie powinny być przyrządzane z tortów weselnych dla par homoseksualnych? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy gwałt małżeński powinien zostać sklasyfikowany i surowo ukarany jak w przypadku gwałtu pozamałżeńskiego? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien wspierać oddzielenie kościoła od państwa przez usunięcie odniesień do Boga z pieniędzy, budynków federalnych i narodowych pomników? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, ale nie marnujmy pieniędzy na usuwanie już istniejących odniesieńSource

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy stany powinny móc wywieszać flagę Konfederacji na własności rządowej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, to jest symbolem rasizmu, separatyzmu i zdradySource

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy zakłady sportowe powinny być legalne? statystyki omawiać

Hillary Clinton nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy USA powinny zbudować mur wzdłuż południowej granicy? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, i powinniśmy przyjąć politykę otwartych granicSource

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy nielegalni imigranci powinni mieć dostęp do finansowanej przez państwo służby zdrowia? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, powinni też otrzymać obywatelstwoSource

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Czy nielegalni imigranci powinni płacić wewnątrzstanowe stawki za naukę na uczelniach publicznych w swoim stanie? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, powinny być również uprawnione do udzielania wsparcia finansowego i stypendiówSource

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy dzieci nielegalnych imigrantów powinny otrzymać legalne obywatelstwo? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak i należy znieść granice krajuSource

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy Stany Zjednoczone powinny zwiększyć ograniczenia dotyczące ich obecnej polityki ochrony granic? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy lokalne egzekwowanie prawa powinno obejmować zatrzymywanie nielegalnych imigrantów za drobne przestępstwa i wysyłanie ich do federalnych władz imigracyjnych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, tylko jeśli zostali skazani za brutalne przestępstwaSource

Czy podejmujący pracę nielegalni imigranci powinni być objęci czasową amnestią? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, należy stworzyć prostą ścieżkę do obywatelstwa dla imigrantów bez kartoteki kryminalnejSource

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Zwiększyć - nasza gospodarka opiera się na instytucjach zatrudniających wysoko wyszkolonych pracowników za małe pieniądzeSource

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

problemy służby zdrowia

Wspierasz prawodawstwo w
zakresie ochrony pacjentów i dostępności służby zdrowia (Obamacare)?
 statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Gdyby ubezpieczyciele mogły odmówić ubezpieczenia osobom, które wstępnie istniejący stan? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, rząd powinien regulować ceny wszystkich leków na receptęSource

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, jednak tylko dla celów medycznychSource

Czy ludzie powinni być zobowiązani do pracy, aby otrzymać Medicaid? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Czy służba zdrowia dla weteranów powinna zostać sprywatyzowana w większym czy mniejszym stopniu? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: MniejSource

Czy rząd federalny powinien zwiększyć wysokość funduszu zdrowotnego dla obywateli o niskich zarobkach (Medicaid)? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Jeżeli rząd federalny mieć możliwość negocjowania ceny leków do Medicare? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy firmy powinny mieć obowiązek płacenia wynagrodzenia chorobowego pracującym na pełen etat podczas ciąży lub choroby członka rodziny? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, cięcia w sferze publicznej wpłyną negatywnie na ekonomięSource

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Więcej, należy zreformować system w taki sposób, żeby uzupełniał, a nie zastępował dochody uzyskiwane w wyniku pracySource

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: PodnieśćSource

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, w relacjach handlowych między państwami członkowskimi brakuje równowagiSource

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien zapobiegać wielkim fuzjom korporacji, które mogłyby potencjalnie kontrolować dużą część rynku w danej branży? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Gdyby rząd wymaga firmom płacić pracownikach, co do $ 46K / rok, godziny i pół za godziny nadliczbowe? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: PomocSource

Rząd powinien zwiększyć cła na produkty importowane z Chin? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien podnieść kwotę podatku od zysków uzyskanych ze sprzedaży akcji, obligacji i nieruchomości? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, rząd powinien interweniować, aby przyspieszyć ożywienie gospodarczeSource

Czy Kongres powinien mieć możliwość audytowania Banku Rezerwy Federalnej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, jest zbyt wiele ukrytych prowizji w tym konkretnym traktacieSource

Czy aktualna stawka podatku od nieruchomości powinna zostać obniżona? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Gdyby plany emerytalne dla federalnych, stanowych i lokalnych pracowników rządowych powinny być przekształcone w prywatnie zarządzane konta? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy jesteś za zwiększeniem podatku od sprzedaży w celu zmniejszenia podatku od nieruchomości? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, zbyt wielu bogatych obywateli wykorzystuje luki w zagranicznych bankach, aby uniknąć płacenia podatków.Source

Czy krajowy podatek na zakupy internetowe powinien być nakładany przy zakupie towarów przez obywateli od sprzedawców spoza kraju? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, ale powinniśmy przyjąć więcej niż proponowane 10 000 uchodźcówSource

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie zwiększać ani nie zmniejszać – według mnie aktualna kwota wydatków jest odpowiedniaSource

Czy obcokrajowcom podejrzewanym o terroryzm powinni przysługiwać prawa konstytucyjne? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, powinni otrzymać prawo do rzetelnego procesu, a więzienie Guantanamo powinno zostać zamknięteSource

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy USA powinny oficjalnie wypowiedzieć wojnę ISIS? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, jednak tylko z ukierunkowanymi nalotamiSource

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązkuSource

Czy wojskowi powinni mieć prawo korzystać z wzmocnionych technik przesłuchań, takich jak podtapianie, aby zdobyć informacje od podejrzanych terrorystów? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: WzrostSource

Czy wojsko powinno wysyłać drony nad obce państwa w celu zdobywania informacji i zabijania podejrzanych o terroryzm? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, najpierw musimy skorzystać ze wszystkich środków dyplomatycznychSource

Czy popierasz zniesienie embarga handlowego oraz turystycznego na Kubę przez prezydenta Obamę? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, zapobiegnie to zdobyciu przez Iran zbyt dużych wpływów na Bliskim WschodzieSource

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, ale wyłącznie jeżeli dołączymy do międzynarodowej koalicjiSource

Czy rząd powinien udzielić pomocy protestującym w Iranie? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Czy Stany Zjednoczone powinny kontynuować inwigilację Agencji Bezpieczeństwa Narodowego względem ich sojuszników? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy Stany Zjednoczone powinny udzielić wsparcia militarnego, aby obronić Ukrainę przed Rosją? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, ponieważ rosyjska inwazja na Ukrainę zagraża równowadze sił w tym regionieSource

Czy Stany Zjednoczone powinny powstrzymać Rosję od przeprowadzenia nalotów w Syrii? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, i stworzyć strefę zamkniętą dla lotówSource

Gdyby nasz kraj bronić innych krajów NATO, które utrzymują niskie wojskowe budżety obronne w stosunku do ich PKB? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, a odmowa ochrony innych krajów NATO stanowi niebezpieczny precedens dla równowagi siły na świecie.Source

Czy Jerozolima powinna zostać uznana za stolicę Izraela? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Gdyby rząd anulować produkcję myśliwca F-35? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

kwestie polityki wewnętrznej

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, należy wprowadzić wymóg restrykcyjnego sprawdzania przeszłości, odbycia testów psychologicznych i ćwiczeńSource

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Czy ludzie z prawnym zakazem latania powinni być pozbawieni prawa do posiadania broni lub amunicji? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy policja lokalna powinna zwiększyć nadzór i patrolować dzielnice muzułmańskie? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, obieranie za cel muzułmanów jest niekonstytucyjne, rasistowskie i prowokacyjneSource

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy ofiary przemocy z użyciem broni palnej powinny mieć możliwość pozywania sprzedawców i producentów broni? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy NSA (Agencja Bezpieczeństwa Krajowego) powinna mieć możliwość zbierania podstawowych metadanych z połączeń obywateli, takich jak numery, godziny i czas trwania rozmów? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy rozrysowanie na nowo okręgów wyborczych w wyborach do Kongresu powinno być kontrolowane przez niezależną, bezpartyjną komisję? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy popierasz Patriot Act? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien podnieść wiek emerytalny dla Opieki Społecznej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy rząd powinien mieć możliwość skonfiskowania prywatnej własności za odpowiednią kompensatą dla publicznego czy miejskiego użytku? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, dopóki właściciele gruntów otrzymają odpowiednią rekompensatę, a na projektach zyskuje społeczeństwoSource

Czy rząd USA powinien zagwarantować immunitet Edwardwi Snowdenowi? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, powinien zostać sprowadzony z powrotem do USA w celu stawienia się na rozprawie i poniesienia konsekwencji za swoje czynySource

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy wspierasz programy akcji afirmatywnych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Gdyby wojsko uaktualnić Air Force One? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Powinno być dozwolone zagranicznych lobbystów, aby zebrać pieniądze na wybory? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Jeżeli Komisja Wyborcza zostać zniesione? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy dowód tożsamości powinien być wymagany do głosowania? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, stanowiłoby to przejaw dyskryminacji względem tych, którzy nie posiadają wystarczających środków do jej wykupuSource

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy należy wprowadzić 5-letni zakaz działalności lobbystycznej dla pracowników administracji rządowej i parlamentarzystów po odejściu ze stanowiska? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

problemy edukacyjne

Popierasz wzrost podatków dla najbogatszych celem zmniejszenia oprocentowania rat kredytów studenckich? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy popierasz krajowe Wspólne Standardy nauczania? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy prezydent mógłby zezwalać na użycie sił zbrojnych wobec Al-Kaidy bez zgody Konga? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć prawne regulacje dotyczące ochrony środowiska i powstrzymać zmiany klimatyczne? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energiiSource

Rząd powinien powstrzymać budowę rurociągu Dakota Access? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy USA wycofają się z paryskiej umowy klimatycznej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: NieSource

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, ale należy zwiększyć nadzórSource

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: TakSource

Czy Stany Zjednoczone powinny zwiększyć wydobycie ropy naftowej spod powierzchni morza? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Nie, należy wprowadzić więcej zachęt do produkcji energii odnawialnejSource

Czy rząd powinien udzielać ulg podatkowych i dotacji dla energetyki wiatrowej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, rząd powinien bardziej wspierać zrównoważone technologie energetyczneSource

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, są one konieczne, by chronić dzieci, które są zbyt młode, by je szczepić.Source

Czy producenci powinni być zobligowani do oznaczania genetycznie modyfikowanej żywności (GMO)? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy rząd powinien finansować podróże kosmiczne? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

kwestie karne

Czy policjanci powinni zostać zobligowani do noszenia przyczepionych kamer? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Hillary Clinton wyborcy: NieSource

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: Tak, każdy obywatel zasługuje na prawo do głosowaniaSource

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Czy więzienia powinny zabronić umieszczania nieletnich w więziennych izolatkach? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Hillary Clinton’s odpowiedź: TakSource

Evan McMullin

Evan McMullin’s postawy polityczne

Dawid Evan McMullin był niezależnym kandydatem dla dla prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach 2016 r. McMullin jest byłym dyrektorem naczelnym za politykę Republikanów Konferencji Dom w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i byłego oficera operacyjnego CIA.

kwestie społeczne

Czy wspierasz graczy NFL "biorąc kolana" w proteście przeciwko rasowej niesprawiedliwości i brutalności policji? statystyki omawiać

Evan McMullin wyborcy: NieSource

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Pro-life Source

Czy rząd powinien w dalszym ciągu wspierać finansowo akcję Planowania Rodziny? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Moja wiara wierzy w tradycyjnym małżeństwie między mężczyzną i kobietą, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy Amerykanie dzielić moje przekonania. Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Wierzę, że wszyscy ludzie mają zdolność do kochania i pielęgnować dzieci, ale moja wiara naucza, że ​​dzieci powinny być wychowywany przez matkę i ojca. Source

Czy osoby transpłciowe będą mogły służyć w wojsku USA? statystyki omawiać

Evan McMullin wyborcy: Tak, dopóki mogą przejść standardowe wojskowe testy fizyczne i psychiczneSource

Czy przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość odmówienia klientowi świadczenia usług, jeśli są one sprzeczne z przekonaniami religijnymi właściciela firmy? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak Source

Czy dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych powinni być zmuszeni do oferowania darmowej kontroli urodzeń? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy Konfederaci pomników i pomników zostaną usunięci z terenów publicznych? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Powinniśmy zawsze pamiętać naszą historię, dobrą i złą, ale nasza kultura powinna odzwierciedlać nasze ideały, które powinniśmy honorować publicznie. Source

Czy uniwersytety powinny zapewniać studentom „ostrzeżenia wywoławcze” i „bezpieczne przestrzenie”? statystyki omawiać

Evan McMullin wyborcy: NieSource

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy firma AntiFa powinna zostać uznana za krajową organizację terrorystyczną? statystyki omawiać

Evan McMullin wyborcy: TakSource

Czy piekarnie powinny być przyrządzane z tortów weselnych dla par homoseksualnych? statystyki omawiać

Evan McMullin nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Czy gwałt małżeński powinien zostać sklasyfikowany i surowo ukarany jak w przypadku gwałtu pozamałżeńskiego? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien wspierać oddzielenie kościoła od państwa przez usunięcie odniesień do Boga z pieniędzy, budynków federalnych i narodowych pomników? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy stany powinny móc wywieszać flagę Konfederacji na własności rządowej? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak Source

Czy zakłady sportowe powinny być legalne? statystyki omawiać

Evan McMullin nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny zbudować mur wzdłuż południowej granicy? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak, ale powinien to być zaawansowany technologicznie system nadzoru, a nie zwykły mur Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy nielegalni imigranci powinni mieć dostęp do finansowanej przez państwo służby zdrowia? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Evan McMullin wyborcy: NieSource

Czy nielegalni imigranci powinni płacić wewnątrzstanowe stawki za naukę na uczelniach publicznych w swoim stanie? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Evan McMullin wyborcy: TakSource

Czy dzieci nielegalnych imigrantów powinny otrzymać legalne obywatelstwo? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak, jeśli urodzili się tutaj Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Czy Stany Zjednoczone powinny zwiększyć ograniczenia dotyczące ich obecnej polityki ochrony granic? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak Source

Czy lokalne egzekwowanie prawa powinno obejmować zatrzymywanie nielegalnych imigrantów za drobne przestępstwa i wysyłanie ich do federalnych władz imigracyjnych? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Tak Source

Czy podejmujący pracę nielegalni imigranci powinni być objęci czasową amnestią? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Evan McMullin wyborcy: TakSource

problemy służby zdrowia

Wspierasz prawodawstwo w
zakresie ochrony pacjentów i dostępności służby zdrowia (Obamacare)?
 statystyki omawiać

Evan McMullin’s odpowiedź: Nie