Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Valg  |  Guide Voter  | 
Svar DetteMinn meg til å stemme

Flere populære Issues

Se hvordan velgerne Fasader på andre populære politiske saker...

“Jeg ønsker å se sosialismen i Amerika når det gjelder forsikring. Jeg vil se den private delen av forsikringen eliminert for å eliminere det latterlige i løpet av inflasjon på medisinsk behandling og tjenester. Jeg ønsker å se en enda spillefeltet over hele linja, og hvis du velger å bruke mer av egne penger på visse medisinske erfaringer, og det kan være ulike prisområdene.”

Fra en republikansk i Lynwood, CA
I respons til: Støtter du Patient Protection and Affordable Care-loven (Obamacare)?

Diskuter denne holdning...

Ja