Moet de VS een muur bouwen langs de zuidelijke grens?

In 2015 uitgegeven Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump een voorstel om een ​​muur langs de Mexico-Amerikaanse grens te bouwen. De muur zou zich uitstrekken langs de 1900 mijl grens en zou voorkomen dat illegale goederen en mensen uit het invoeren van de VS In 2013 zal de Government Accountability Office gemeld dat de grenspatrouille 61% van de personen die hadden geprobeerd om de grens over te steken dat jaar had onderschept. Analisten zeggen dat het bouwen van een muur langs de hele grens onmogelijk is omdat het delen van deze gegevens bevatten rotsachtige, oneffen terrein. Voorstanders beweren dat de muur naar beneden zal bezuinigen op de stroom van illegale immigranten en drugs in de VS Tegenstanders beweren dat de muur is het onmogelijk om te bouwen en illegale immigratie in de VS aanzienlijk is gedaald sinds de financiële crisis van 2008.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden illegale immigranten toegang moeten hebben tot door de overheid gesubsidieerde gezondheidszorg?

Zowel illegale immigranten als legale immigranten die minder dan vijf jaar in het land zijn, komen niet in aanmerking voor gratis gezondheidszorg via Medicaid. Een onderzoek uit 2007 schatte dat minder dan 1 procent van Medicaid-uitgaven naar gezondheidszorg voor illegale immigranten ging. Voorstanders van gesubsidieerde gezondheidszorg voor immigranten stellen dat een grotere toegang tot preventieve basiszorg de vraag naar dure eerste hulp zal verlagen. Tegenstanders beredeneren dat immigranten in het gezondheidssysteem het risico lopen om "permanente patiënten" te worden, omdat ze geen familie, verzekering of vast adres hebben waar ze naar toe kunnen op het moment dat ze uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten illegale immigranten voor het per staat vastgestelde bedrag aan lesgeld naar openbare hogere scholen kunnen in de staat waar ze wonen?

Momenteel staan zestien staten (Californië, Colorado, Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah en Washington) het illegale immigranten toe het dezelfde tarief collegegeld te betalen als alle andere inwoners van de staat. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten de studenten een bepaald aantal jaar in die staat naar school zijn geweest, ze moeten de middelbare school in die staat hebben afgerond en ze moeten bevestigen dat ze legaal staatsburgerschap aan hebben gevraagd.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten kinderen van illegale immigranten wettelijk burgerschap krijgen?

Het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet stelt dat "Alle personen die zijn geboren of genaturaliseerd in de VS en onderworpen zijn aan diens jurisdictie, zijn staatsburgers van de Verenigde Staten en van de staat waarin ze gevestigd zijn." Tegenstanders van het recht op burgerschap door geboorte stellen dat het 14e amendement niet duidelijk is omdat er niet specifiek staat dat baby's van illegale ouders automatisch staatsburgers zijn. Voorstanders stellen dat het veranderen van het 14e amendement het aantal ongedocumenteerde immigranten zou vermeerderen met alle hier geboren kinderen. Dit zou de Amerikaanse belastingbetalers miljarden kosten en de belastingbasis verkleinen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de lokale politie de mogelijkheid krijgen om illegale immigranten voor kleine vergrijpen vast te houden en over te dragen aan de federale immigratie-autoriteiten?

Op 7 oktober 2013 tekende de gouverneur van Californië, Jerry Brown, een wet die het rechtshandhavingsambtenaren verbiedt om individuen aan te houden op basis van een aanhouding door de Amerikaanse douane, nadat die persoon in aanmerking komt voor vrijlating, tenzij hij of zij is aangeklaagd of veroordeeld voor bepaalde misdaden, onder ander gewelds

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten steden die ervoor kiezen illegalen niet te vervolgen federale financiering ontvangen?

Een heiligdom stad is een stad die lokaal beleid ontwikkeld om mensen niet te vervolgen keurt enkel voor het zijn een ongedocumenteerde individu in het land waar ze momenteel woont.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden islamitische immigranten verbannen moeten worden van het binnentreden van het land totdat de overheid haar vermogen tot het vinden van mogelijke terroristen verbeterd heeft?

Op een campagnebijeenkomst in South Carolina op 7 december riep presidentskandidaat Donald Trump op tot een "volledige en complete stopzetting" van het binnenlaten van moslims in het land. De uitspraak wekte verontwaardiging over het hele politieke spectrum, waarbij zowel Republikeinen als Democraten dit als ongrondwettelijk beschouwden. Voorstanders stellen dat de regering niet goed weet wie er door het huidige immigratiesysteem het land binnenkomt en dat een tijdelijk verbod voor moslims nodig is na de terroristische aanslag in Californië. Tegenstanders beredeneren dat het voorgestelde verbod ongrondwettelijk en discriminerend voor moslims is.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou werkende illegale immigranten tijdelijke amnestie moeten worden verleend?

Amnestie is een beslissing die door de federale overheid wordt genomen, waarin immuniteit voor de immigratiewetten wordt verleend aan ongedocumenteerde immigranten die momenteel in de VS leven. Verschillende niveaus van criteria zijn voorgesteld voor het verlenen van amnestie aan immigranten, waaronder bewijs van tewerkstelling en bereidheid om belasting te betalen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de VS het aantal tijdelijke werkvisa die aan hoog opgeleide immigrantenarbeiders gegeven worden verhogen of verlagen?

Tijdelijke werkvisa voor bekwame mensen worden meestal gegeven aan buitenlandse wetenschappers, ingenieurs, programmeurs, architecten, managers en andere rollen of gebieden waar de vraag het aanbod overtreft. De meeste bedrijven stellen dat het aannemen van buitenlandse werknemers ze in staat stelt om op een competitieve manier veelgevraagde posities te vullen. Tegenstanders beredeneren dat bekwame immigranten de lonen van de middenklasse en de tijd dat ze voor dezelfde werkgever werken verlagen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten immigranten verplicht worden om Engels te leren?

De Amerikaanse nationaliteitswet eist een goede kennis van de Engelse taal van mensen die het staatsburgerschap aanvragen. In 1990 nam de regering hier uitzonderingen op aan voor oudere aanvragers en voor mensen met fysieke beperkingen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden immigranten moeten worden gedeporteerd als ze een ernstige misdaad begaan?

In 2015 het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden introduceerde de oprichting Verplicht Minima voor illegale Terugkeervoertuigen Act van 2015 (wet Kate’s.) De wet werd ingevoerd na San Francisco 32-jarige inwoner van San Francisco Kathryn Steinle juli werd neergeschoten en gedood door Juan Francisco Lopez-Sanchez 1, 2015. Lopez-Sanchez was een illegale immigrant uit Mexico die al vijf keer sinds 1991 gedeporteerd en is belast met zeven veroordelingen voor een misdrijf. Sinds 1991 Lopez-Sanchez was belast met zeven veroordelingen voor een misdrijf en vijf keer gedeporteerd door de Amerikaanse Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hoewel Lopez-Sanchez verschillende uitstaande warrants had in 2015 autoriteiten niet in staat waren om hem te deporteren vanwege heiligdom stad beleid San Francisco die wetshandhavers belet vragen immigratiestatus van een bewoner. Voorstanders van heiligdom stad wetten beweren dat ze illegale immigranten in staat stellen om misdaden te melden zonder de angst te worden gemeld. Tegenstanders beweren dat heiligdom stad wetten bieden de illegale immigratie aan te moedigen en te voorkomen dat wetshandhavingsinstanties van aanhouding en deporteren criminelen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de VS de restricties op het huidige grensbeveiligingsbeleid verhogen?

Het congres heeft sinds 1986 minstens vier wetten aangenomen die een toename van grenscontrole-personeel goedkeurden. Het aantal grensbewakingsagenten aan de zuid-westelijke grens is gegroeid van 2.268 in 1980 tot 21.730 in 2015. Hekken aan de grens zijn toegenomen van 14 mijl in 1990 tot 651 mijl vandaag de dag. Voorstanders stellen dat er elk jaar teveel immigranten onze grens oversteken en dat iedereen die de VS vanuit een ander land binnenkomt door de douane moet en een geldig visum moet hebben. Tegenstanders van meer grenscontroles beredeneren dat de meerderheid van de illegale immigranten Mexicanen zijn die tijdelijk werk zoeken en geen bedreiging voor de nationale veiligheid vormen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mochten immigranten naar de Verenigde Staten dubbele burgerschapstatus hebben?

Meervoudig burgerschap, ook wel dubbel burgerschap genoemd, is de burgerstatus van een persoon, waarin een persoon tegelijkertijd wordt beschouwd als een burger van meer dan één staat onder de wetgeving van die staten. Er is geen internationaal verdrag dat de nationaliteit of burgerstatus van een persoon bepaalt, die uitsluitend door nationale wetten wordt omschreven die variëren en tegenstrijdig zijn met elkaar. Sommige landen laten geen dubbele burgerschap toe. De meeste landen die dubbele burgerschap toestaan, mogen het andere burgerschap van zijn onderdanen op eigen grondgebied niet erkennen, bijvoorbeeld met betrekking tot binnenkomst, nationale dienst, stemrecht, enz.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten immigranten worden verplicht om een burgerschapstest af te leggen om een basiskennis van de taal, geschiedenis en regering van ons land aan te tonen?

De Amerikaanse Civics test is een onderzoek dat alle immigranten moeten doorgeven aan de Amerikaanse staatsburgerschap te krijgen. De test vraagt ​​10 willekeurig geselecteerde vragen die de Amerikaanse geschiedenis, de grondwet en de overheid te dekken. In 2015 werd Arizona de eerste staat te eisen High School studenten om de test te passeren voordat ze afstuderen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet er een tijdelijk verbod op alle immigratie in de Verenigde Staten zijn?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steun je het gebruik van nucleaire energie?

Kernenergie is het gebruik van nucleaire reacties die energie vrij te geven warmte, die het vaakst wordt vervolgens in stoomturbines productie van elektriciteit in een kerncentrale. In de VS 100 kernreactoren leveren 20% van de energie van het land. Voorstanders beweren dat kernenergie nu veilig en stoot veel minder uitstoot van koolstof dan kolencentrales. Tegenstanders beweren dat de recente nucleaire rampen in Japan bewijzen dat kernenergie is verre van veilig.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid moeten eisen dat kinderen voor vermijdbare ziektes worden gevaccineerd?

In januari 2014 102 gevallen van mazelen in verband met een uitbraak in Disneyland werden gemeld in 14 staten. De uitbraak gealarmeerd de CDC, waarin de ziekte geëlimineerd in de Verenigde Staten in het jaar 2000. Veel gezondheid ambtenaren hebben het uitbreken van de stijgende aantal gevaccineerde kinderen onder de leeftijd van 12. Voorstanders van een mandaat vastgebonden verklaard beweren dat vaccins nodig zijn om om kudde immuniteit tegen ziekten die te voorkomen verzekeren. Kudde-immuniteit beschermt de mensen die niet in staat om vaccins vanwege hun leeftijd of gezondheidstoestand te krijgen. Tegenstanders van een mandaat van mening dat de overheid moet niet in staat zijn om te beslissen welke vaccins hun kinderen moeten krijgen. Sommige tegenstanders geloven ook dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme en het vaccineren van hun kinderen zullen vernietigende gevolgen voor hun vroege kindertijd ontwikkeling te hebben.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten producenten genetisch gemodificeerd voedsel (GMOs) van een label voorzien?

Momenteel worden GMO (genetisch gemodificeerd organisme) voedingsmiddelen in de VS niet anders door de FDA geclassificeerd en is er geen etikettering voor nodig. Ook al zijn er geen schadelijke effecten van GMO-voedingsmiddelen gedocumenteerd, zijn er belangengroepen zoals Greenpeace en de Associatie van Organische Consumenten die stellen dat studies uit het verleden niet kunnen worden vertrouwd omdat ze gesponsord zijn door pro-GMO bedrijven en omdat ze geen lange-termijn-effecten op mensen, het milieu en de natuur meten. Tegenstanders stellen dat etiketteren een ongegrond stigma ten opzichte van biologische voedingsmiddelen toevoegt en dat als er qua voeding of allergie een verschil zou worden gevonden, de huidige FDA-voorschriften al etikettering vereisen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid de ruimtevaart subsidiëren?

In 2014 ontving de NASA 17,6 miljard dollar van de Amerikaanse regering. Dit vertegenwoordigde 0,5% van het budget van 3,4 biljoen dollar van vorig jaar en 35% van de totale uitgaven aan academisch wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid meer moeten uitgeven aan openbaar vervoer?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten veroordeelde criminelen stemrecht hebben?

In april 2016 gelastte de gouverneur van Virginia, Terry McAuliffe, een uitvoeringsbesluit dat het stemrecht van meer dan 200.000 veroordeelde misdadigers uit die staat herstelde. Het besluit vernietigde de praktijk in Virginia waarbij het stemrecht wordt ontnomen aan mensen die voor een misdrijf zijn veroordeeld. Het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet verbiedt burgers te stemmen als ze hebben deelgenomen aan een "opstand of een andere misdaad" maar geeft staten de vrijheid om te bepalen welke misdaden om het ontnemen van het stemrecht vragen. In de VS komen ongeveer 5,8 miljoen mensen niet in aanmerking om te stemmen omdat hun stemrecht is ontnomen en er zijn maar twee staten (Maine en Vermont) die geen restricties voor het stemmen door misdadigers hebben. Tegenstanders van stemrechten voor misdadigers beargumenteren dat een burger zijn stemrecht opgeeft als ze voor een misdrijf worden veroordeeld. Voorstanders menen dat de mysterieuze wet miljoenen Amerikanen het recht ontneemt om deel te nemen aan de democratie en dat het een averechts effect op arme gemeenschappen heeft.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Ondersteunt u verplichte minimumgevangenissen voor mensen die drugs gebruiken?

Verplichte minimumstraffen zijn automatisch, minimale gevangenisvoorwaarden vastgesteld door het Congres. Rechters in de VS moeten hun zinnen baseren op de Federal Sentencing Guidelines, verplichte minimumstraffen of beide. In 1986 keurde het Amerikaanse Congres de Anti-Drug Abuse Act goed die nieuwe verplichte minimumstraffen voor drugs uitvaardigde. Mensen die betrapt werden met 5 gram crack-cocaïne kregen gevangenisstraf van 5 jaar zonder parool (dezelfde zin als mensen gevangen met 500 gram). De wetgeving was in reactie op de morele paniek met betrekking tot de crack-cocaïne-epidemie van de jaren tachtig. In 2010 elimineerden het Amerikaanse Congres en president Obama de verplichte gevangenisstraf voor crack-cocaïne met het passeren van de Fair Sentencing Act. Tegenstanders van verplichte minimumstraffen voeren aan dat ze vaak langdurige gevangenisstraffen opleggen aan niet-gewelddadige criminelen. Voorstanders betogen dat de vonnissen bedoeld zijn om rechters te helpen bij het straffen van drugskartels en degenen die verantwoordelijk zijn voor de drugsepidemie van het land.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden gevangenissen het gebruik van isoleercellen voor jongeren moeten verbieden?

In januari 2016 formuleerde president Obama een aantal uitvoeringsbesluiten waarin het federale gevangenissen verboden werd om eenzame opsluiting als straf te gebruiken voor minderjarigen en voor gevangenen die milde overtredingen hebben gepleegd. Zijn opdrachten verlaagden ook het aantal dagen dat een volwassen gevangene aan eenzame opsluiting kan worden onderworpen van 365 naar 60 dagen. Een recent onderzoek wees uit dat gevangenen die aan eenzame opsluiting worden onderworpen 20-25% meer kans lopen om recidivist te zijn dan gevangenen die dat konden vermijden.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden niet-gewelddadige gevangenen moeten worden vrijgelaten om drukte in de gevangenis te verminderen?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden politieagenten verplicht moeten worden om camera's op hun uniform te dragen?

In de nasleep van het dood Michael Brown, die werd neergeschoten door een politieman in Ferguson, Missouri, werd er een landelijke petitie gelanceerd waarin het Witte Huis werd gevraagd om alle politieagenten te verplichten een lichaamscamera te dragen. De petitie heeft nu al meer dan 128.000 handtekeningen en de Obama-regering heeft gezegd dat ze zullen reageren op petities van meer dan 100.000.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid particuliere bedrijven inhuren om gevangenissen te houden?

Privégevangenissen zijn detentiecentra die worden gerund door een bedrijf met winstoogmerk in plaats van een overheidsinstantie. De bedrijven die privégevangenissen exploiteren, krijgen per dag of maandelijks een tarief voor elke gevangene die ze in hun faciliteiten houden. In 2016 was 8,5% van de gevangenen bevolkt in privégevangenissen. Dit is een daling van 8% sinds 2000. Tegenstanders van privégevangenissen beweren dat opsluiting een sociale verantwoordelijkheid is en dat het toevertrouwen van bedrijven aan bedrijven met winstoogmerk onmenselijk is. Voorstanders beweren dat gevangenissen van particuliere bedrijven altijd kosteneffectiever zijn dan die van overheidsinstanties.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten drugssmokkelaars de doodstraf krijgen?

In maart 2018 vroeg president Trump de afdeling Justitie om meer gevallen van doodstraf tegen drugshandelaren te zoeken. Trump kondigde het voorstel aan als onderdeel van een plan om de opioïde epidemie te bestrijden, die het leven van meer dan 100 mensen per dag in de VS opeist. In 1988 nam de federale regering een drugwet aan die de doodstraf oplegde aan drugskranen. moord in de uitoefening van hun bedrijf. Analisten schatten dat deze wet heeft geresulteerd in slechts een paar uitvoeringen. 32 landen leggen de doodstraf op voor drugssmokkel. Zeven van deze landen (China, Indonesië, Iran, Saoedi-Arabië, Vietnam, Maleisië en Singapore) voeren drugsdelinquenten routinematig uit. De moeilijke aanpak van Azië en het Midden-Oosten staat in schril contrast met veel westerse landen die de afgelopen jaren cannabis hebben gelegaliseerd (het verkopen van cannabis in Saoedi-Arabië wordt bestraft met onthoofding).

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht de VS te verhogen belastingen voor de rijken?

Australië heeft momenteel een progressief belastingstelsel waarbij hoge inkomens betalen een hoger percentage van de belasting dan lage inkomstenbelasting. Een progressieve inkomstenbelasting systeem is voorgesteld als een instrument aan het terugdringen van ongelijke verdeling van rijkdom.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de regering het landelijke minimumloon verhogen?

Het federale minimumloon is het laagste salaris dat werkgevers aan hun werknemers mogen betalen. Sinds 24 juli 2009 is het Amerikaanse federale minimumloon 7,25 dollar per uur. In 2014 stelde president Obama voor om het federale minimumloon tot 10,10 dollar te verhogen en het aan een inflatie-index te koppelen. Het federale minimumloon is van toepassing op alle federale werknemers, inclusief degenen die werken op militaire basissen, in nationale parken en veteranen die in verzorgingshuizen werken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten de VS het belastingtarief voor bedrijven verhogen of verlagen?

De VS heft momenteel een 35% belastingtarief op het federale niveau en een gemiddelde belasting van 4% op de staats-en lokaal niveau. Het gemiddelde tarief van de vennootschapsbelasting in de wereld is 22,6%. Tegenstanders van argumenteren dat een verhoging van het tarief buitenlandse investeringen zal ontmoedigen en schadelijk zijn voor de economie. Voorstanders beweren dat de winst corporaties genereren moet worden belast, net als de belastingen burger.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden werkgevers verplicht moeten zijn mannen en vrouwen hetzelfde salaris te betalen voor dezelfde job?

In 2014 blokkeerde de Amerikaanse Senaat de Paycheck Fairness Act, die het illegaal voor werkgevers om ongelijke lonen te betalen aan mannen en vrouwen die hetzelfde werk verrichten zou maken. De doelstellingen van de wet waren de lonen transparanter te maken, dat werkgevers verplicht zijn om dat loon verschillen zijn gebonden aan legitieme zakelijke kwalificaties en niet geslacht en verbiedt bedrijven uit het nemen van vergeldingsmaatregelen tegen werknemers die zorgen over loondiscriminatie op basis van geslacht te verhogen bewijzen. Tegenstanders beweren dat studies die loonverschillen vertonen geen rekening met vrouwen die banen die meer gezinsvriendelijke zijn in termen van de voordelen in plaats van de lonen te nemen en dat vrouwen meer kans op breuken in de werkgelegenheid te nemen om de zorg voor kinderen of ouders. Voorstanders wijzen op studies, waaronder een 2008 Census Bureau rapport dat stelde dat vrouwen gemiddelde jaarlijkse winst was 77,5% van de mannen de winst.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Ben je voor een programma voor een universeel basisinkomen?

Een Universal Basic Income-programma is een programma voor sociale zekerheid waar alle burgers van een land een regelmatige, onvoorwaardelijke som geld ontvangen van de overheid. De financiering voor Universal Basic Income komt uit belastingen en overheidsinstanties, waaronder inkomsten uit begiftigingen, vastgoed en natuurlijke hulpbronnen. Verscheidene landen, waaronder Finland, India en Brazilië, hebben geëxperimenteerd met een UBI-systeem, maar hebben geen permanent programma geïmplementeerd. Het langst lopende UBI-systeem ter wereld is het Alaska Permanent Fund in de Amerikaanse staat Alaska. In het Alaska Permanent Fund ontvangt elk individu en familie een maandelijkse som die wordt gefinancierd door dividenden uit de olie-inkomsten van de staat. Voorstanders van UBI betogen dat zij armoede zullen verminderen of elimineren door iedereen te voorzien van een basisinkomen om huisvesting en voedsel te dekken. Tegenstanders betogen dat een UBI nadelig zou zijn voor economieën door mensen aan te moedigen om helemaal minder of helemaal uit de werknemers te gaan werken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden bijstandontvangers moeten worden getest op drugs?

5 Amerikaanse staten hebben wetten die het welzijn van de ontvangers te worden getest drugs voorbij. Voorstanders beweren dat het testen wordt voorkomen dat overheidsgeld wordt gebruikt om drugs gewoonten te subsidiëren en hulp behandeling voor degenen die verslaafd zijn aan drugs. Tegenstanders beweren dat het een verspilling van geld, omdat de tests meer geld dan ze besparen zal kosten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Denkt u dat vakbonden de economie goed of kwaad doen?

Vakbonden vertegenwoordigen werkgevers uit veel bedrijfstakken in de VS. Hun rol is om te onderhandelen over lonen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor hun leden. Grotere vakbonden zijn ook vaak betrokken bij lobby-activiteiten en stemmenjacht op staats- en federaal niveau.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten er minder of meer restricties komen aan de huidige bijstandsuitkering?

In 2011 bedroegen de uitgaven van de Britse overheid aan de verzorgingsstaat £113.1, 16% van het totale budget. In 2020 zullen de uitgaven aan de verzorgingsstaat tot een derde van het budget zijn toegenomen, waarmee het na woonpremies, gemeneentebelastingvoordelen en uitkeringen voor werklozen en mensen met een laag inkomen de grootste kostenpost zal zijn.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid bezuinigen op de overheidsuitgaven om de nationale schuld te verminderen?

Voorstanders van de vermindering van het tekort beweren dat regeringen die niet begrotingstekorten en de schuld niet te controleren zijn op risico van verlies van hun vermogen om geld te lenen tegen betaalbare tarieven. Tegenstanders van de vermindering van het tekort beweren dat de overheidsuitgaven vraag naar goederen en diensten zouden verhogen en helpen voorkomen van een gevaarlijke val in deflatie, een neerwaartse spiraal in lonen en prijzen die een economie kan verlamde jaren.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden bedrijven verplicht moeten worden om betaald verlof te bieden aan voltijdse medewerkers tijdens de geboorte van een kind of een ziek familielid?

Verschillende grote Amerikaanse bedrijven waaronder Netflix, Chipotle en Microsoft zijn onlangs begonnen om hun werknemers betaald ziekteverlof en zwangerschapsverlof aan te bieden. De VS zijn op het moment het enige geïndustrialiseerde land waarin bedrijven niet verplicht zijn om ziekteverlof aan hun werknemers aan te bieden. 35% van de Amerikaanse werknemers ontvangen geen enkele vorm van betaald ziekteverlof.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid de belasting moeten verhogen op winsten verdiend met de verkoop van aandelen, obligaties en vastgoed?

Kapitaalopbrengsten zijn winsten uit de verkoop van aandelen, obligaties en eigendommen. Investeringsmanagers betalen 15 tot 20 % vermogenswinst over de winsten van de bedrijven van hun klanten. Voorstanders van een stijging vinden dat kapitaalopbrengsten op dezelfde manier belast zouden moeten worden als alle andere inkomsten en dat ze zouden moeten stijgen tot minstens 31,5% (het gemiddelde belastingtarief in de VS). Tegenstanders van een stijging beredeneren dat het belasten van kapitaalopbrengsten investeringen in de Amerikaanse economie zou ontmoedigen en groei zou bemoeilijken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet het huidige successierechtstarief verminderd worden?

De verkrijgingsbelasting is een belasting die wordt geïnd op alle eigendommen die in iemands testament worden aangegeven. De belasting staat ook bekend als "erfenisbelasting" of "doodsbelasting". In 2016 is de verkrijgingsbelasting 40% en is hij alleen van toepassing op erfenissen van meer dan 5,45 miljoen dollar. In 2015 was de belasting in de VS van toepassing op 5.300 erfenissen en bracht 18,4 miljoen dollar op. Voorstanders van de belasting, waaronder Hillary Clinton, stellen dat de belasting op meer erfenissen van toepassing zou moeten zijn en dat de grens verlaagd zou moeten worden van 5,45 miljoen tot 3,5 miljoen dollar. Tegenstanders van de belasting, waaronder Donald Trump, beargumenteren dat mensen die hun hele leven inkomstenbelasting hebben betaald, niet een andere belasting verschuldigd zouden moeten zijn als ze sterven.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid vereisen bedrijven om werknemers in loondienst te betalen, aan te vullen tot $ 46k / jaar, tijd-en-een-half uur voor overwerk?

In mei 2016 kondigde de Obama-regering nieuwe regels aan die het aantal Amerikanen zou vergroten die in aanmerking komen om 50% extra betaald te worden voor overwerk. Werknemers die tot 46.476 dollar per jaar verdienen komen nu in aanmerking voor 50% extra betaling als ze meer dan 40 uur per week werken. De vorige regelgeving uit 2004 stelde de grens voor betaling voor overwerk op 23.660 dollar. Het Labor department schat dat 4,3 miljoen extra werknemers nu in aanmerking zullen komen voor betaling van overwerk onder de nieuwe regelgeving.
Voorstanders beargumenteren dat de regel nodig is als gevolg van de inflatie en merken op dat slechts 7% van de werknemers op het moment in aanmerking komt voor extra betaling voor overwerken in 2015. Tegenstanders stellen dat de nieuwe regels schadelijk zullen zijn voor werkgevers en hen zullen stimuleren om het aantal uren van hun werknemers te verlagen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid economische stimuli moeten gebruiken om het land te helpen tijdens een recessie?

Een economische stimulans is een monetair en fiscaal beleid vastgesteld door de overheid met de bedoeling van het stabiliseren van hun economieën tijdens een fiscale crisis. Het beleid omvat een verhoging van de overheidsuitgaven voor infrastructuur, belastingverlagingen en het verlagen van de rente. In reactie op de financiële crisis van 2008 nam het Congres de American Recovery and Reinvestment Act van 2009. De wet opgenomen toegenomen uitgaven aan energie, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen. De wet zal kosten een geschatte $ 787.000.000.000 tot 2019.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de VS lid blijven van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA)?

De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst is een overeenkomst die werd opgericht om de handel beperkingen tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten te verlagen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden pensioenregelingen voor de federale, provinciale en lokale werknemers van de overheid moeten worden overgezet naar privaat beheerde rekeningen?

De gemiddelde federale werknemer ontvangt een pensioen van 32.824 dollar per jaar. De totale ongedekte pensioenverplichtingen voor alle Amerikaanse steden en provincies wordt geschat op 574 miljard dollar. Naast hun pensioen krijgen federale werknemers ook een 410(k) plus 5% aangeboden, terwijl werknemers in de particuliere sector 3 procent van 401(k) zonder pensioen krijgen aangeboden.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mogen burgers van de VS geld sparen of investeren bij aflandige bankrekeningen?

Een offshore (of buitenlandse) bankrekening is een bankrekening die je in een ander land hebt dan het land waarin je woont. De voordelen van een offshore bankrekening zijn onder andere minder belastingen, privacy, valutadiversificatie, de bescherming van je bezittingen tegen rechtszaken en het verminderen van je politieke risico. In april 2016 gaf Wikileaks 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten vrij (ook wel bekend als de Panama Papers) waarin gedetailleerde informatie stond over 214.000 offshore bedrijven die door de het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonesca werden gebruikt. Het document onthulde hoe wereldleiders en rijke individuen geld verstopten in geheime buitenlandse belastingparadijzen. De vrijgave van de documenten hernieuwde een aantal voorstellen om het gebruik van offshore rekeningen en belastingparadijzen te verbieden. Voorstanders van het verbod stellen dat ze verboden zouden moeten worden omdat ze een lange geschiedenis hebben van het helpen bij belastingontduiking, witwassen, illegale wapenhandel en het financieren van terrorisme. Tegenstanders van het verbod beargumenteren dat een repressieve regelgeving het moeilijker zal maken voor Amerikaanse bedrijven om te concurreren en dat het bedrijven verder zal ontmoedigen om zich in de Verenigde Staten te vestigen en daarin te investeren.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid Amazon, Facebook en Google verbreken?

In 2019 publiceerden de Europese Unie en de Amerikaanse Democratische Presidentiële Kandidaat Elizabeth Warren voorstellen die Facebook, Google en Amazon zouden reguleren. Senator Warren stelde voor dat de Amerikaanse overheid techbedrijven aanwijst die een wereldwijde omzet hebben van meer dan $ 25 miljard als "platformhulpprogramma’s" en deze opsplitsen in kleinere bedrijven. "Senator Warren stelt dat de bedrijven" de concurrentie hebben platgewalst, onze privéinformatie hebben gebruikt voor winst, en kantelde het speelveld ten opzichte van alle anderen. "De wetgevers in de Europese Unie hebben een aantal regels voorgesteld met een zwarte lijst van oneerlijke handelspraktijken, eisen die bedrijven stellen aan een intern systeem om klachten af te handelen en bedrijven in staat stellen samen te groeperen om platformen aan te klagen. Tegenstanders beweren dat deze bedrijven de consumenten hebben geprofiteerd door gratis online tools aan te bieden en meer concurrentie in de handel brengen. "Opponenten wijzen er ook op dat de geschiedenis heeft aangetoond dat dominantie in technologie een draaideur is en dat veel bedrijven (waaronder IBM in de jaren 80) doorheen zijn gefietst het met weinig tot geen hulp van de overheid.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid 'megafusies' voorkomen van corporaties die mogelijk een groot percentage van het marktaandeel binnen hun industrie kunnen controleren?

In oktober 2016 AT & T aangekondigd dat het de bedoeling om te kopen Time Warner Cable voor $ 84500000000. De fusie zou een van de grootste mediabedrijven te creëren in de geschiedenis van de VS De aankondiging leidde tot kritiek van het Congres Democraten en Republikeinen, die betoogde dat reusachtige fusies creëren monopolies die de concurrentie te voorkomen. Sinds president Obama aantrad zijn regering heeft een aantal mega-fusies belet plaatsvinden, waaronder Sprint en T-Mobile, AT & T en T-Mobile en Allergan en Pfizer. In waarde van fusies en overnames plaatsgevonden, die het maakte de grootste jaar voor zakelijke consolidatie in de geschiedenis van de Amerikaanse Voorstanders van fusies 2015 3800000000000 $ dollar beweren dat de overheid zich niet moet bemoeien met de corporaties en de vrije markt moet worden toegestaan ​​om zijn eigen beloop .

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Indien de President bieden belastingvoordelen voor individuele bedrijven om banen in de VS te houden?

In maart 2016, de Carrier airconditioning bedrijf aangekondigd dat het zou 1.400 banen verhuizen van de Amerikaanse staat Indiana naar Mexico. In november 2016 de Amerikaanse president elect Donald Trump en Carrier kondigde een deal die 1.000 banen in Indiana in ruil zou houden voor $ 7 miljoen belastingvoordelen. Voorstanders beweren dat de deal verhinderd banen bewegen in het buitenland en zal helpen groeien de Amerikaanse economie. Tegenstanders beweren dat de deal meer particuliere bedrijven zullen aanmoedigen om bedreigingen over banenverlies te maken in ruil voor belastingvoordelen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de VS de tarieven verhogen op geïmporteerde producten uit China?

Een tarief is een belasting geheven op de invoer en uitvoer van goederen in het internationale handelsverkeer. De Amerikaanse handelt momenteel meer dan $ 590.000.000.000 in goederen met China elk jaar. In 2015 uitgevoerde China $ 466.000.000.000 euro aan goederen naar de VS en geïmporteerde $ 123.000.000.000 ter waarde van Amerikaanse goederen. De 2015 China - Amerikaanse handel onbalans van 344% is een nieuw wereldrecord. Tijdens de 2016 presidentiële race voorgestelde Donald Trump het heffen van een 45% tarief op China en alle andere Amerikaanse handelspartner die handelsovereenkomsten schendt door middel van valuta manipulatie en illegale exportsubsidies. Voorstanders van de tarieven beweren dat China breekt handelsregels door het subsidiëren van de export, het manipuleren van zijn munt en het stelen van intellectueel eigendom van de VS en andere westerse landen. Tegenstanders beweren dat de tarieven een dramatische stijging van de kosten van goederen voor de Amerikaanse consumenten zullen veroorzaken en leiden tot een onnodig conflict met

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten pensioenbetalingen worden verhoogd voor gepensioneerde overheidsmedewerkers?

Een overheid pensioen is een fonds waarin een som geld wordt toegevoegd tijdens de periode waarin een persoon die in dienst is van de overheid. Wanneer de overheid werknemer met pensioen zijn ze in staat om periodieke betalingen uit het fonds ontvangen om zichzelf te onderhouden. Als het geboortecijfer blijft dalen en de levensverwachting stijgt overheden wereldwijd voorspellen financiële tekorten voor gepensioneerden. In de Amerikaanse federale, provinciale en lokale overheden in aanmerking komen voor pensioen ontvangen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid subsidie geven aan boeren?

Een landbouwsubsidie is een vorm van financiële hulp die door de regering aan boeren wordt betaald. Het doel van deze hulp kan zijn om hun inkomen aan te vullen of om de kosten en het aanbod van landbouwproducten te beïnvloeden. De Amerikaanse regering betaalt jaarlijks meer dan 20 miljard dollar aan landbouwsubsidies. Voorstanders beargumenteren dat de subsidies nodig zijn, omdat de inkomens van boeren tussen 2014 en 2015 met 32% zijn gedaald. Tegenstanders stellen dat de boeren zichzelf moeten zien te redden en wijzen erop dat 2.300 boeren die geen gewassen verbouwen wel jaarlijks subsidies krijgen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Bent u voor het Transpacifische Partnerschap (TTP)?

De Trans-Pacific Partnership is een handelsovereenkomst die het gemakkelijker maken voor Amerikaanse bedrijven om hun producten en diensten in Pacific Rim landen verkopen zou maken. De deal zal profiteren Amerikaanse dienstverlenende bedrijven die in staat zijn om het openstellen van operaties in de Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen. Tegenstanders beweren dat dit wetsvoorstel VS zal stimuleren bedrijven om de service en de banen in de industrie in het buitenland te verplaatsen. Voorstanders beweren dat het Amerikaanse bedrijven meer succesvol zou maken bij de verkoop van hun producten en diensten in Pacific Rim landen, wat leidt tot een sterkere economie, meer banen en hogere inkomens voor de Amerikaanse arbeiders.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid tarieven moeten toevoegen of verhogen op producten die het land worden ingevoerd?

In februari 2018 beloofde president Trump om een ​​tarief van 25% in te voeren op de invoer van staal en een invoer van aluminium met een tarief van 10% in de VS Een tarief is een belasting op invoer of uitvoer tussen landen. De voorgestelde tarieven zouden de kosten van invoer van aluminium en staal in de Verenigde Staten verhogen. Bij het promoten van het plan voorspelde Trump dat de tarieven de Amerikaanse staal- en aluminiumindustrie, die sterk geconcentreerd was in het industriële Midwesten, zou doen herleven. Voorstanders van de tarieven beweren dat de Amerikaanse staal- en aluminiumfabrikanten zijn weggevaagd door de lage prijzen van buitenlandse fabrikanten. Verdedigers merken op dat regeringen in landen als Japan en China subsidies verstrekken aan fabrikanten. Deze subsidies stellen de fabrikanten in staat om vervolgens de prijs van Amerikaanse fabrikanten te onderbieden. Supporters zijn Republikeinen en Democraten uit het Midwesten en vakbonden die fabrieksarbeiders vertegenwoordigen. Tegenstanders beweren dat de tarieven Amerikaanse fabrikanten zullen schaden die aluminium en staal nodig hebben om hun producten te produceren. Fabrikanten van auto’s, boten, bier, chemicaliën en oliepijpleidingen verklaarden dat zij zouden worden gedwongen prijzen te verhogen om de hogere kosten op te vangen die door de tarieven worden opgelegd.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou u voorstander zijn van een hogere omzetbelasting om de onroerendgoedbelasting te verminderen?

De meeste lokale overheden in de Verenigde Staten heffen vermogensbelasting; deze is één van de voornaamste bronnen van inkomsten. Deze belasting kan worden geheven op onroerend goed of op persoonlijke eigendommen. De belasting wordt bijna altijd berekend als de eerlijke marktwaarde van het eigendom keer een beoordelingsratio keer een belastingtarief. De waardes worden door de lokale ambtenaren bepaald en kunnen door de eigenaren worden aangevochten. Een belangrijk voordeel van een vermogensbelasting ten opzichte van een verkoopbelasting of een inkomensbelasting is dat de inkomsten altijd gelijk zijn aan de belastingaanslag, anders dan bij andere belastingen, die tekortkomingen kunnen opleveren die op hun beurt begrotingstekorten ten gevolge hebben. De vermogensbelasting creëert altijd de benodigde inkomsten voor de belastingaanslagen van steden. Onroerend goed-eigenaren, vooral ouderen, geloven dat de belasting oneerlijk is en niet de mogelijkheid van de eigenaar om te betalen vertegenwoordigt.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou een lokale omzetbelasting van toepassing moeten zijn op lokale online aankopen van niet lokale verkopers?

De Marketplace Fairness Act zou het deelstaatregeringen mogelijk maken om verkoopbelastingen te heffen van online winkels die geen fysieke locatie in hun staat hebben en die meer dan 1 miljoen dollar omzet per jaar hebben. Online winkels zouden verantwoordelijk zijn voor het innen van de belastingen en voor het distribueren ervan naar de deelstaat- en lokale overheden. Voorstanders van de wet zijn onder andere traditionele detailhandelaren die stellen dat het vrijstellen van online winkels van verkoopbelasting traditionele winkels straft, die gedwongen zijn om hogere prijzen aan hun klanten te vragen om de belasting te betalen. Tegenstanders beargumenteren dat, omdat online winkels geen lokale diensten gebruiken die door de verkoopbelasting worden betaald, ze vrijgesteld zouden moeten worden en dat de federale overheid zich niet met belastingzaken van deelstaten moet bemoeien.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid aandelen verwerven in bedrijven die zij tijdens een recessie redt?

Een staatsbedrijf is een bedrijf waar de overheid of staat aanzienlijke zeggenschap heeft door het volledige, meerderheids- of aanzienlijke minderheidseigendom. Tijdens de uitbraak van het Coronavirus in 2020 zei Larry Kudlow, de belangrijkste economische adviseur van het Witte Huis, dat de regering-Trump zou overwegen om een aandelenbelang te vragen in bedrijven die belastinggeld nodig hadden. "Een van de ideeën is dat als we hulp verlenen, we een aandelenpositie kunnen innemen", zei Kudlow woensdag in het Witte Huis, eraan toevoegend dat de reddingsoperatie van [de autofabrikant General Motors] in 2008 een goede deal was geweest voor de federale regering. Na de financiële crisis van 2008 heeft de Amerikaanse regering via het Troubled Asset Relief Program $ 51 miljard geïnvesteerd in het faillissement van GM. In 2013 verkocht de regering haar belang in GM voor $ 39 miljard. Het Center for Automotive Research ontdekte dat de reddingsoperatie 1,2 miljoen banen heeft bespaard en 34,9 miljard aan belastinginkomsten heeft behouden. Voorstanders stellen dat Amerikaanse belastingbetalers een rendement op hun investeringen verdienen als particuliere bedrijven kapitaal nodig hebben. Tegenstanders stellen dat overheden nooit aandelen van particuliere bedrijven mogen bezitten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid Bitcoins moeten classificeren als legale valuta?

Bitcoin is een soort digitale valuta waarbij encryptietechnieken worden gebruikt om de aanmaak van valuta-eenheden te reguleren en het overmaken van gelden te controleren. Het geheel functioneert onafhankelijk van een centrale bank. Bitcoins worden opgeslagen in een digitale portemonnee, die als een soort bankrekening functioneert waarmee gebruikers bitcoins kunnen ontvangen of sturen en voor goederen of diensten kunnen betalen. Bitcoin is anoniem, wat betekent dat ook al worden de transacties in een publiek logbestand vastgelegd, de namen van kopers en verkopers nooit openbaar worden gemaakt.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de IRS een gratis elektronisch belastingaangiftesysteem maken?

In april 2019 aanvaardde het Congres de Eerste Wet Belastingbetalers, waardoor het illegaal werd voor de IRS om een eigen online systeem voor belastingaangifte te creëren. Het IRS-systeem zou belastingbetalers toestaan om hun belastingen op de IRS-website in te dienen zonder te hoeven betalen om particuliere belastingaangifteservices of software te gebruiken. Fiscale softwarebedrijven, waaronder de maker van TurboTax en H & R Block lobbyden congres om de rekening te betalen. Landen zoals Spanje, Denemarken en Zweden gebruiken een systeem voor het indienen van aangiftebiljetten dat belastingbetalers voorgevulde formulieren geeft met behulp van informatie van werkgevers en banken. Voorstanders beweren dat het gratis archiveringssysteem een collectieve $ 2 miljard en 225 miljoen uren aan voorbereidingskosten en tijd zou besparen. Tegenstanders, waaronder Intuit de maker van TurboTax, beweren dat een dergelijk systeem ertoe zou leiden dat belastingbetalers fouten in hun vullingen maken en uiteindelijk meer belasting betalen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de Federal Reserve Bank gecontroleerd moeten worden door het Congres?

De Federal Reserve is het centrale banksysteem van de Amerikaanse overheid. Het belangrijkste doel van de bank is om de maatschappelijke geldhoeveelheid van de Amerikaanse regering te beheren en de banken van het land te stabiliseren tijdens paniek en recessies. In 2015 introduceerden Senator Rand Paul (R-KY) en congreslid Thomas Massie (R-KY) de 2015 Wet voor Transparantie van de Federal Reserve, die het verplicht zou maken voor het bestuur van de bank om een audit te doen en deze aan het congres beschikbaar te stellen. Een audit zou bepalen of de boekhouding die de bank bekend maakt waar is en zou het congres inzicht geven in hoe de bank wordt bestuurd. Senator Paul is een krachtige criticus van de praktijken van de bank en noemt het een "politieke, oligarchische kracht en een vitaal onderdeel van iets dat lijkt op en functioneert als een bankkartel". Voorstanders van de audit stellen dat de Federal Reserve bank geauditeerd zou moeten worden na de rol die ze speelde in de fiscale crisis uit 2008 waarin ze biljoenen aan schulden op zich nam om een aantal van de grootste banken van het land uit de problemen te helpen. Tegenstanders van de audit beredeneren dat de rekenkamer van de regering de Federal Reserve al auditeert en dat een audit door het congres haar onafhankelijkheid zou vernietigen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de president machtige macht tegen Al-Qaeda zonder toestemming van de Congres kunnen toestaan?

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 heeft het Amerikaanse Congres de autorisatie voor het gebruik van militaire macht overgegaan. De resolutie machtigt de president om oorlog te voeren tegen al-Qaeda en haar filialen zonder de goedkeuring van de Congres. Sinds 2001 is de wet gebruikt om militaire conflicten in Afghanistan, Irak en Syrië goed te keuren. Voorstanders betogen dat de wet nodig is om de president de bevoegdheid te geven om snel te handelen om een ​​andere terroristische aanval op de VS te voorkomen. Tegenstanders betogen dat alle Amerikaanse militaire conflicten de goedkeuring van de Congres moeten hebben en deze handeling is gebruikt in militaire conflicten die niets hebben om Doe met al-Qaeda.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht de VS te vermoorden vermoedelijke terroristen in het buitenland?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten er meer beperkingen komen op het huidige proces om een geweer te kopen?

De 2012 Sandy Hook Elementary School schietpartijen veroorzaakt verschillende staten en steden aan strenge wapenbezit maatregelen passeren. In reactie, staat wetgevers in pistool vriendelijke staten in het zuiden en westen voorbij wetsvoorstellen die zou versterken Stand Your Ground wetten en laat wapens in de meeste openbare plaatsen. In 2014, 21 staten wetten die de rechten van de kanoneigenaars waardoor ze vuurwapens te bezitten in kerken, bars, scholen en universiteiten uitgebreid. De federale overheid heeft niet geslaagd elke gun control maatregelen, aangezien de 1994 Brady Bill en 42 staten laten nu het bezit van geweren. In de VS is twee derde van alle sterfgevallen pistool zijn zelfmoorden en in 2010 waren er 19.000 zelfmoorden vuurwapen en 11.000 vuurwapen moorden.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden leerkrachten wapens moeten mogen dragen?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten slachtoffers van wapengeweld wapenfabrikanten en verkopers van wapens aan kunnen klagen?

In 2005 nam het congres de wet voor Bescherming van Rechtmatige Wapenhandel aan (PLCAA). De wet beschermt wapenfabrikanten en -dealers tegen aansprakelijkstelling als er misdaden met hun producten worden gepleegd. De wet werd aangenomen als reactie op een reeks rechtszaken tegen de wapenindustrie in het einde van de jaren 90, waarin werd beweerd dat de wapenfabrikanten en -verkopers niet genoeg deden om te voorkomen dat er misdaden met hun producten worden gepleegd. Voorstanders van de wet stellen dat rechtszaken de wapenfabrikanten zullen ontmoedigen om aan winkels te leveren die wapens verkopen die uiteindelijk in gewelddadige misdrijven worden gebruikt. Tegenstanders beargumenteren dat de wapenfabrikanten niet verantwoordelijk zijn voor willekeurig geweld dat met hun producten wordt gepleegd.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Bent u voor het legaliseren van drugsgebruik?

In 1970 nam het congres de Wet voor Gereguleerde Stoffen aan, die de productie, import, bezit, gebruik en distributie van bepaalde drugs verbiedt. De wet ordende drugs naar hun gevaar voor misbruik en verdeelde ze in vijf categorieën. Twee van de meest gebruikte drugs in de VS, wijn en alcohol, staan buiten deze classificatie. Wetsvoorstellen in verschillende staten waaronder Colorado, Washington en Oregon hebben het bezit van kleine hoeveelheden marihuana gelegaliseerd. Deze wetten zijn alleen van toepassing binnen de betreffende staten en hebben geen effect op de federale wet.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steunt u positieve actieprogramma's?

Positieve discriminatie is een beleid dat de grotere vertegenwoordiging van leden van een minderheidsgroep aanmoedigt. In de VS wordt zo'n beleid vaak aangenomen door werkgevers en onderwijsinstellingen in onderwijs of werkgelegenheid.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Bent u voor de Patriot Act?

Als reactie op de terroristische aanslagen van 11 september vergrootte de Patriot Act het aantal mogelijkheden om informatie te verzamelen zoals onder andere: het in de gaten houden van buitenlandse financiële transacties, het vasthouden en deporteren van immigranten die van terrorisme worden verdacht, afluisteren, het zoeken in zakelijke informatie en het volgen van individuen die verdacht worden van terroristische activiteiten.&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act">Meer&nbsp;informatie</a>&nbsp;&nbsp;or

Leer meer Bespreken Stats Nieuws