נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מועמדים  |  בחירות  |  מועמדים  | 

המדריך המהיר 2018 Florida District 22 State House of Representatives candidates America

רשימה מלאה של 2018 Florida District 22 State House of Representatives candidate עמדות פוליטיות