Ερωτηματολόγιο  |  Δημοσκοπήσεις  |  Υποψήφιοι  |  Ψηφοφόρων Οδηγός  | 
Απάντηση ΑυτόAnswer this

Πιο Δημοφιλή Θέματα

Δείτε πώς οι ψηφοφόροι πλαισιώσουν σε άλλα δημοφιλή πολιτικά θέματα...

Υποστηρίζετε προγράμματα θετικής δράσης;

Αποτελέσματα from Fox News voters

Τελευταία απάντηση Πριν 2 χρόνια

Θετική δράση Αποτελέσματα Δημοσκόπησης των ψηφοφόρων της Fox News

Ναι

149 ψηφοφορίες

10%

Όχι

1,120 ψηφοφορίες

73%

Κατανομή των απαντήσεων που υποβλήθηκαν από το Fox News ψηφοφόρους.

2 Ναι απαντήσεις
2 Δεν υπάρχουν απαντήσεις
1 αλληλεπικαλυπτόμενες απαντήσεις

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν συνολικού αριθμού των ψήφων που υποβάλλονται από επισκέπτες από τις Mar 20, 2012 . Για τους χρήστες που απαντούν περισσότερες από μία φορές (ναι ξέρουμε), μόνο πιο πρόσφατη απάντησή τους υπολογίζεται στο σύνολο των αποτελεσμάτων. Συνολικά ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προσθέσουν έως και το 100% ακριβώς όπως θα επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν τις θέσεις «γκρίζα ζώνη» που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε ΝΑΙ / ΟΧΙ θέσεις.

Ναι Όχι Σπουδαιότητα

Δείτε περισσότερες θετικές ειδήσεις δράση

Τα δεδομένα με βάση τις μοναδικές παρατηρήσεις (τα αντίγραφα ή πολλαπλές υποβολές εξαλειφθεί) ανά χρήστη χρησιμοποιώντας ένα κινητό μέσο όρο 30 ημερών για να μειώσει την ημερήσια διακύμανση από πηγές κυκλοφορίας. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο 100% ακριβώς όπως θα επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν τις θέσεις «γκρίζα ζώνη» που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε ΝΑΙ / ΟΧΙ θέσεις.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με Καταφατική δράση

Καταφατική δράση είναι μια πολιτική που ενθαρρύνει την αυξημένη εκπροσώπηση των μελών μιας μειονοτικής ομάδας. Στις ΗΠΑ οι πολιτικές αυτές συχνά ψηφίστηκε από τους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.  Δείτε τις πρόσφατες θετική δράση ειδήσεις

Συζητήστε αυτό το θέμα...