Společnost iSideWith má více než 2,2 miliardy odpovědí na naše politické průzkumy veřejného mínění v 32 zemích. Tyto informace jsou nyní k dispozici jako vlastní datové sady pro akademický nebo politický výzkum. Náš vlastní servisní nástroj vám umožňuje stahovat datové soubory o populárních otázkách segmentovaných voličskou politickou příslušností, ideologií, státem, městem, zipcode, hlasovacím okrskem a internetovou stránkou. Odhady údajů o sčítání lidu jsou k dispozici podle věku, příjmu, rasy a vzdělání. Osobně identifikovatelné informace o volbách nejsou zahrnuty.

Stáhněte datovou sadu

iSideWith politické hlasování usnadňuje získání vhledných názorů od milionů voličů po celém světě nebo ve vaší místní čtvrti. Vy jste vytvořili otázku a poskytneme vám podrobnou geografickou a demografickou analýzu vašich výsledků.

Vytvořte vlastní hlasování

iSideWith je největší destinací pro angažované voliče. Zvyšte informovanost a podporu vaší příčiny, kampaně nebo služby prostřednictvím cílené reklamy a videoreklamy.

Spusťte reklamní kampaň

Služba odběru emailů iSideWith spojuje zainteresované uživatele s cílovou příčinou nebo kampaní. Při dvojitém opt-in se uživatelé výslovně rozhodnou pro budoucí komunikaci s vámi a potvrdí e-mailem. To poskytuje vysoce cílený seznam, který je aktivně zapojen a zajímá vás o váš problém.

Spusťte registrační kampaň